Win Rate = procento úspěšnosti obchodování – ve smyslu kolik (procent) obchodů z jejich celkového počtu zavřeno ziskově

Powered by BetterDocs