Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace = (hypotetická) aktuální celková hodnota daného trhu.

Vypočte se vynásobením celkového počtu jednotek aktiva v oběhu aktuální cenou za jednu jednotku. Tím se získá jakási „hrubá proxy představa“ o velikosti daného trhu, avšak POZOR, v žádném případě se nejedná o informaci jakkoliv vypovídající o tom, kolik peněz do trhu přiteklo, či kolik peněz z něj odešlo, a nejedná se ani o číslo vyjadřující skutečnou hodnotu trhu.

Tržní kapitalizace je vskutku tak stupidně jednoduchá matematika, jako je popsáno výše: Příkladně u BTC je výpočet následující: Počet BTC v oběhu x jeho aktuální cena.

Nic víc, nic míň, De facto je to číslo vyjadřující čistě hypotetickou hodnotu trhu za předpokladu, že by na aktuálních cenách aktivum našlo kupce i v případě, že by se úplně všichni rozhodli prodat.

Analogicky: Má zhruba stejnou vypovídací hodnotu, jako všechna čísla v nejrůznějších populárních „žebříčcích bohatství“. Například na Wikipedii se dočtete, že Warren Buffet měl k červenci t.r. (2022) jmění o hodnotě přes 98 miliard USD. Toto číslo neznamená, že kdyby se veškeré své bohatství rozhodl zlikvidovat, že za něj dostane 98 miliard dolarů. Reálná částka by byla mnohem, mnohem nižší. Je to pouze číslo vyjadřující aktuální tržní hodnotu jeho majetku, nikoliv množství peněz, za které by jeho majete šel zpěněžit.

Stejně tak i „tržní kapitalizace“ je jen hypotetická, přesto se však běžně užívá k vyjádření velikosti trhu.

Powered by BetterDocs