TL;DR = ‚Too Long, Didn’t Read‘ = doslova ‚Příliš dlouhé; nečetl jsem‘

Používá se k označení extrémně sestručněných závěrů / shrnutí delší sekce textu.

Powered by BetterDocs