Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (anglicky Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), oficiálně S.W.I.F.T. SCRL, je belgická nezávislá společnost sloužící jako zprostředkovatel a vykonavatel finančních transakcí v mezinárodním platebním styku.

Svých cílů SWIFT dosahuje provozem telekomunikační sítě SWIFTNet, kterou užívá více než 11 000 bank a dalších finančních i nefinačních institucí z více než 200 zemí světa. Ty jsou v této síti identifikovány jedinečnými kódy – BIC (Business Identifier Codes, standard ISO 9362), které jim SWIFT přiděluje. Těmto institucím též poskytuje software a související služby.

Společnost SWIFT byla za tímto účelem založena velkými evropskými a severoamerickými bankami v roce 1973. Právní formou jde o družstvo s ručením omezeným (francouzsky Société à responsabilité limitée Cooperative) vlastněné zúčastněnými institucemi, sídlící v belgickém La Hulpe nedaleko Bruselu.

V roce 2018 byla polovina přeshraničních plateb vyšších částek na světě realizována prostřednictvím systému SWIFT. Denní počet vyměněných datových zpráv v roce 2015 činil 32 milionů (ve srovnání s 2,4 miliony v roce 1995).

Univerzální přijetí systému SWIFT a závislost světové ekonomiky na něm znamená možnost jeho použití k politickému boji. V období let 2012–2016 byly v kontextu ekonomických a finančních sankcí uvalených Spojenými státy ze systému SWIFT odpojeny finanční instituce Íránu. V roce 2014 britská vláda uvažovala o vyloučení Ruska ze systému v rámci sankcí na něj uvalených v souvislosti s počínající krizí na Ukrajině, a tak byl roku 2015 zaveden čínský systém CIPS a roku 2017 ruský systém SPFS. Úvahy o odpojení Ruska od SWIFT se znovu objevily v roce 2022 v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu.

Více informací na Wiki/SWIFT, jak SWIFT funguje, nebo na jejich oficiálních stránkách SWIFT.

Zdroj: Wikipedie

Powered by BetterDocs