Support = cenová úroveň, kterou mají prodávající problém překonat, jinými slovy oblast silné poptávky.

Powered by BetterDocs