Stop loss znamená v obchodování příkaz (objednávka), pomocí kterého se limituje riziko obchodu. Umístění stop lossu vychází z technické analýzy, jakožto hlavního nástroje pro definici rizika u konkrétních obchodních nápadů.

  • ‚mentální‘ – Předpokládá ruční exekuci příkazu, neumísťujeme ve skutečnosti žádný příkaz typu ‚stop‘. Časově náročná metoda, protože musíme všechny pohyby bedlivě kontrolovat, zejména, blíží-li se cena úrovni, na které náš ‚mentální‘ stop loss leží.
  • trailing stop loss – stop loss příkaz ‚trackuje‘ vývoj ceny na základě daných pravidel. Typicky buďto ‚support za supportem’/’rezistenci za rezistencí‘ (s překonáním následující úrovně, či následujících dvou úrovní ručně posouváme), alternativně s ‚pevnou maximální‘ vzdáleností od aktuálních cen (vzdaluje-li se cena od stop loss objednávky, po překonání předem určené maximální vzdálenosti začne stop loss tuto vzdálenost udržovat, otočí-li se však cena zpět a vzdálenost ke stop lossu se zmenšuje, stop loss dál ‚chrání‘ doposud dosaženou úroveň)
  • ‚pevný‘ stop loss – zdaleka nejběžnější, jeho umístění je (mělo by být) diktováno technickou analýzou/strukturou trhu, tedy na základě nějakých supportů, rezistencí apod.

Powered by BetterDocs