Termínem ‚short‘ se v obchodování a spekulacích označuje ‚prodej‘, nebo chcete-li, ‚sázka‘ na pokles cen.

‚Jít short‘ (z anglického ‚go short‘) = doslova ‚prodat‘, či ‚spekulovat‘ na pokles cen.

‚Být short‘ (z anglického ‚be short‘) = doslova ‚mít prodáno‘, či ‚být v pozici‘ sázející na pokles cen.

Powered by BetterDocs