S/R & S/R flip

S/R = Support/Rezistence; Support = oblast jež prodávající nemohou překonat, Rezistence = oblast, jež nakupující nemohou překonat

S/R flip = proměna supportu v rezistenci a naopak, jeden z nejzákladnějších konceptů technické analýzy (čára není zeď, support je supportem, dokud není, rezistence je rezistencí, dokud není)

Několik příkladů:

ETHUSD měsíční graf:

BTCUSD denní graf:

BTCUSD denní graf –  pro přehlednost/názornost a lepší představu o nekonečné variabilitě tohoto fenoménu technické analýzy zoom na shluk S/R flipů z prostředka grafu výše:

 

Powered by BetterDocs