rezistence

Rezistence = cenová úroveň, kterou mají nakupující problém překonat, jinými slovy oblast silné nabídky.

Powered by BetterDocs