Realizovaná Kapitalizace (Realized cap, Realized value)

Namísto aktuální ceny bitcoinu se při výpočtu realizované kapitalizace bere cena každého bitcoinu při jeho posledním přesunu, tj. při jeho posledním odeslání z jedné peněženky do druhé peněženky. Poté sečte všechny tyto jednotlivé ceny a stanoví jejich průměr. Tuto průměrnou cenu pak vynásobí celkovým počtem mincí v oběhu.

Pozn.: Základním předpokladem tohoto ukazatele je, že ‚přesunutím‘ bitcoinu (transakcí) uvažujeme nákup (bitcoin ‚mění majitele‘).

Vzhledem k tomu, že kryptoměny mohou být ztraceny, nevyzvednuty nebo nedosažitelné kvůli různým nejčastěji uživatelským chybám, zavádí se Realizovaná kapitalizace, aby se ‚odfiltrovaly‘ ty mince, které zůstaly po dlouhou dobu nepohyblivé. Je to jeden ze způsobů, jak se pokusit změřit hodnotu mince. Lze ji popsat jako on-chain verzi objemově vážené průměrné ceny(VWAP).

Formulka výpočtu:

 

Powered by BetterDocs