Puell Multiple

Puellův násobek je definován jako podíl denní hodnoty emitované mince v USD dělený 365denním klouzavým průměrem denní hodnoty emitovaných mincí v USD.

Puellův násobek je tržní metrika pro odhad úrovně prodejního tlaku na trhu ze strany těžařů. Historicky se příjmy z těžby skládaly především z odměn za bloky, které byly těžaři uděleny za nalezení bloku. Hodnota této odměny v USD se denně mění podle toho, jak se mění cena bitcoinu. Obchodníci považovali za užitečné zohlednit hodnotu odměny za blok, aby zjistili, jakým druhům tlaků těžaři čelí, aby tyto odměny prodali a mohli pokračovat v činnosti, protože nucení prodejci na trhu mají tendenci snižovat cenu. Do hry vstoupil David Puell. Problémem při pohledu pouze na denní příjmy těžařů je, že neříká, jak zdravé jsou tyto příjmy za určité období. Proto Puell vyvinul Puellův násobek.

Pomocí Puellova násobku může obchodník rychle odvodit jedinou hodnotu, která zachycuje, jak zdravé jsou příjmy těžařů v daném dni ve srovnání se všemi ostatními předchozími dny v roce. Vysoký Puellův násobek může naznačovat, že mezi těžaři není příliš velký prodejní tlak. Nízký Puellův násobek může naznačovat, že mezi těžaři existuje značný prodejní tlak. Vzhledem k tomu, že těžaři mají přístup k velkému množství bitcoinů, může pochopení jejich prodejního tlaku naznačit, kam bude cena v krátkodobém horizontu směřovat.

Puell Multiple ZATÍM drží sérii vyšších minim, avšak od loňského května se nám utvořily dvě nižší maxima – pokud se tato komprese vyřeší směrem vzhůru, ideálně někde právě odtud, rozsahová minima z hlediska ceny udržíme, pakliže se však bude pokračovat směrem dolů, pak je pravděpodobné, že by to nemusel být nikterak překvapivě dramatický výplach (pokud namísto vstupu do medvědího trhu nepříjde jen otočka šíleným knotem a lá březen 2020)

Více informací o tomto ukazateli v našem vzdělávacím článku.

Powered by BetterDocs