psychologická hranice

Psychologickou hranicí / úrovní máme na mysli jednoduše celá kulatá čísla, např. 100, 1000, 10 000, apod. Nezřídka se stává, že oblast psychologické hranice koreluje s důležitou technickou strukturou trhu, např. oblast okolo 30 000 USD za BTC byla jednak silnou psychologickou bariérou, jednak klíčovou úrovní z hlediska TA

Powered by BetterDocs