Proof of Stake (PoS)

  • Důkaz o podílu (PoS) byl jedním z několika nových mechanismů konsensu vytvořených jako energeticky  nenáročná alternativa k (PoW).
  • Členové sítě uzamknou své tokeny a to jim umožní vstoupit do náhodné loterie k ověření následujícího  bloku. Díky důkazu o podílu jsou transakce zpracovávaný způsobem peer-to-peer bez potřeby důvěryhodné třetí strany.
  • Výběr ověřovatele bloků závisí na množství uzamčených mincí (tokenů). Je pravděpodobnější, že bude vybrán uzel s vkladem 1 000 mincí než uzel s 500 mincemi. To může vést k centralizaci, protože uzly s většími balíky peněz mohou síti dominovat.
  • I v případě této možnosti zastánci tvrdí, že provoz PoS je levnější než PoW, protože k ověřování transakcí není potřeba drahý hardware.

Powered by BetterDocs