Order book („kniha příkazů“)

Order book je seznam příkazů uspořádaný podle ceny, kterým obchodní platforma eviduje zájem kupujících a prodávajících o určitý finanční nástroj v reálném čase. Matching engine pak tuto knihu používá k určení, které příkazy mohou být plně nebo částečně vykonány.

Powered by BetterDocs