Zkratka anglického termínu ‚Original Gangster‘. Ve světě Bitcoinu jsou tímto termínem označováni zkušení investoři / významné osobnosti ze světa Bitcoinu, které buď významnou měrou přispěly ke vzkvétání celého ekosystému, alternativně jsou prostě ‚ostřílení‘ působením na trhu po delší dobu, typicky již několik cyklů…

Powered by BetterDocs