NUPL (Net Unrealized Profit & Loss)

Net Unrealized Profit and Loss (NUPL) doslova přeloženo = Čistý nerealizovaný zisk a ztráta (NUPL)

Čistý nerealizovaný zisk a ztráta (NUPL) je rozdíl mezi tržní kapitalizací a realizovanou kapitalizací dělený tržní kapitalizací.

Základní funkcí tohoto ukazatele je určení, zda-li jsou držitelé BTC jako celek ve ztrátě, či v zisku – výsledek rovnice > 0 = celkově jsou držitelé v zisku, výsledek < 0 = celkově jsou držitelé ve ztrátě.

Powered by BetterDocs