NUL (Čistá nerealizovaná ztráta) je součtem všech UTxO ve ztrátě s rozdílem ceny mezi vytvořením a zničením.

Za předpokladu, že poslední pohyb mince je výsledkem nákupu, ukazuje celkový počet UTxO, které jsou ve ztrátě.
Rostoucí trend hodnoty znamená, že více investorů začíná být ve ztrátě, což naznačuje “možné dno”.

Minulý a aktuální cyklus – no na první pohled oblast retailového dojení od cca ledna 2018 do listopadové kapitulace – no raději si nechci představovat scénář, ve kterém je aktuální ‚hokejka‘ prvním pohybem v rámci několikaměsíčního sekavého trhu…

Powered by BetterDocs