Nižší Maxima (lower highs – LH)

Důležitá komponenta identifikace klesajícího trendu.

Místo složitého vypisování samovysvětlující graf s vyznačenou sérií ‚nižších maxim‘ (Lower highs – LH):

Powered by BetterDocs