Termínem ‚long‘ se v obchodování a spekulacích označuje ‚nákup‘, nebo chcete-li, ‚sázka‘ na růst cen.

‚Jít long‘ (z anglického ‚go long‘) = doslova ‚nakoupit‘, či ‚spekulovat‘ na růst cen.

‚Být long‘ (z anglického ‚be long‘) = doslova ‚mít nakoupeno‘, či ‚být v pozici‘ sázející na růst cen.

Powered by BetterDocs