Konsolidace (v TA)

Termínem ‚konsolidace‘ se v technické analýze obvykle označuje pohyb cen bokem, obvykle v nějakém rozsahu/vzorci po významnějším pohybu jedním, či druhým směrem, pro lepší představu několik málo příkladů na různých časových rámcích, jak vidno, výsledkem může bez ohledu na časový rámec být jak další pokračování trendu jedním, či druhým směrem, tak i jeho otočení:

 

Powered by BetterDocs