Klouzavý průměr (Moving average)

Co je klouzavý průměr (MA)?

Klouzavý průměr je ve statistice výpočet používaný k analýze datových bodů vytvořením řady průměrů různých podmnožin celého souboru dat.
Ve financích je klouzavý průměr (MA) ukazatel, který se běžně používá v technické analýze.

Výpočtem klouzavého průměru se zmírňují dopady náhodných krátkodobých výkyvů na cenu aktiva v určitém časovém rámci. Smyslem výpočtu klouzavého průměru ceny aktiva je pomoci vyhladit cenové údaje vytvořením neustále aktualizované průměrné ceny.

Dva nejčastěji používané typy klouzavých průměrů:

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA – Simple Moving Average) je výpočet, který vychází z aritmetického průměru daného souboru cen za určitý počet dní v minulosti; například za předchozích 15, 30, 100 nebo 200 dní.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA – Exponential Moving Average) je vážený průměr, který přikládá větší význam ceně aktiva v posledních dnech/periodách, díky čemuž citlivěji reaguje na nové informace.

Níže pro příklad graf Bitcoinu s dvousettýdenním jednoduchým klouzavým průměrem (200SMA – první obrázek) a s pětapadesátitýdenním exponenciálním klouzavým průměrem (55EMA – druhý obrázek) – pro představu, jak to pak v grafu vypadá:

Powered by BetterDocs