Klíčová úroveň (key level)

Cenová úroveň s významnými reakcemi z jedné, či obou stran. Může být jak supportem, tak i rezistencí. Pro typickou ukázku se podívejte na kteroukoliv z našich pravidelných týdenních technických analýz – všechny v nich zakreslené horizontální úrovně lze považovat za ‚klíčové‘.

Powered by BetterDocs