Intradenní

Termínem ‘intradenní‘ máme na mysli ‘v rámci jednoho dne’.

Například ‘intradenní obchodování‘ (jiným výrazem též ‘daytrading‘) = krátkodobé obchodování, pozice jsou typicky drženy v rozpětí od několika málo minut, po několik málo hodin.

Powered by BetterDocs