Halving = pravidelné snižování tempa emise Bitcoinů o polovinu – tedy snižování odměny těžařům za blok denominované v Bitcoinu o polovinu. Nedílná součást ‚monetární politiky‘ Bitcoinu.

Vzhledem k pravidelnosti tvorby bloků v Bitcoinu (cca každých 10 minut) lze další přibližné datum snížení tempa emise odhadovat s poměrně velkou přesností (plus mínus týdny cca roky dopředu – odpočet k dalšímu halvingu zde)

Do cca listopadu 2012 = odměna 50 BTC za blok
Od cca listopadu 2012 do cca července 2016 = odměna 25 BTC za blok
Od cca července 2016 do cca května 2020 = odměna 12,5 BTC za blok
Od cca května 2020 do cca dubna 2024 = odměna 6,25 BTC za blok

atd., atp. až k teoretické nulové emisi někde kolem roku 2140…

Pro lepší představu grafická vizualizace z historických dat níže – modrá = celková zásoba (růst postupně zpomaluje, Bitcoin je relativně stále ‚vzácnější‘), oranžová = emise nových mincí, každý zub dolů = halving, tedy de facto ‚kvantitativní přitvrzování(zhruba každé čtyři roky tím na BTC vzniká nabídkový ‚šok‘, stává se ‚tvrdším‘ aktivem)

Powered by BetterDocs