TL;DR: Bavíme se o termínu „drawdown“ v oblasti tradingu – (Dočasná) ztráta buď kapitálu na obchodním účtu, alternativně na investičním portfoliu, či konkrétním obchodu – správně měřeno vždy od starého vrcholového maxima po propadové minimum, ovšem pouze po dosažení nového vrcholového maxima – dno do té doby nelze s velkou mírou pravděpodobnosti určit.

TL;DR v grafické podobě na příkladu ze živé praxe: zde konkrétně na jednom obchodu na nástroji ETHH22 (tedy březnové futures kontrakty) na burze BitMEX, jedná se o derivátový nástroj trackující vývoj ceny kryptoměnového páru ETHBTC, tedy hodnotu Etherea vůči Bitcoinu:

Obchod nastoupen cca hodinu a půl po půlnoci UTC času (bílou vertikálou označená odpovídající 4hodinová svíčka) na Nový Rok, ovšem teprve o celý den a půl později začala tato pozice být v zisku. Z červeně označeného obdélníku, jež vyznačuje drawdown, a z jeho popisku lze tedy vyčíst, že obchodník po vstupu do obchodu strpěl drawdown o celkové délce trvání jednoho dne a dvanácti hodin, přičemž maximální výše drawdownu byla 1,28%.

Obdobně lze pohlížet na jakoukoliv křivku – vývoj kapitálové křivky obchodníka, vývoj investičního portfolia, jednotlivé obchody apod.

PODROBNĚJI včetně dalších příkladů:

V souvislosti s obchodováním znamená drawdown pokles vlastního kapitálu na účtu obchodníka. Drawdown je běžně definován jako pokles od nejvyššího vrcholu k nejnižšímu pullbacku konkrétní investice nebo vlastního kapitálu na účtu obchodníka. Přesněji se však na drawdown pohlíží od vrcholového maxima k propadovému minimu až po nové vrcholové maximum. Důvodem tohoto způsobu měření je skutečnost, že dna nelze absolutně identifikovat, dokud není dosaženo buď nového vrcholového maxima, nebo návratu k původnímu maximu.

Poradci pro obchodování s komoditami často používají poklesy k určení rizika, kterému finanční investice čelí, a mohou je zkoumat ze dvou různých hledisek – buď podle množství peněz (velikosti), nebo podle období (trvání).

Velikost drawdownu se týká množství peněz, neboli vlastního kapitálu, které obchodník ztratí během období drawdownu. Výše drawdownu se vyjadřuje, pokud jde o vlastní kapitál, v procentech. Vypočítává se od vrcholu vlastního kapitálu účtu po nejnižší hodnotu dna. Pokud obchodník začíná účet se 40 000 USD a poté ztratí 4 000 USD, zaznamenal 10 % drawdown.

K drawdownu může dojít i u obchodního účtu, který je celkově ziskový. Předpokládejme, že obchodník, který vložil 10 000 USD, vybudoval účet na 20 000 USD, ale pak utrpěl řadu ztrát, které snížily zůstatek účtu na 15 000 USD. I když by obchodník dosáhl 50% zisku ze svého počátečního kapitálu, stále by mu bylo uznáno, že utrpěl 25% drawdown z maximální úrovně 20 000 USD.

Délkou drawdownu se rozumí doba, kterou obchodník potřebuje k tomu, aby po ztrátě zvýšil účet zpět na jeho vrcholovou úroveň. Pokud by obchodníkovi, který zažil 10% drawdown, když jeho účet ve výši 40 000 USD klesl o 4 000 USD na úroveň 36 000 USD, trvalo dva měsíce, než se účet vrátil na 40 000 USD, pak by obchodník zažil dvouměsíční drawdown.

Potenciální drawdown je obzvláště důležitým faktorem při obchodování s nástroji s vysokým pákovým efektem, jako je forex nebo futures kontrakty.

Powered by BetterDocs