‚Dominantní‘ trend

‚Hlavní‘ trend, resp. ‚ten na (nej)vyšších časových rámcích‘ – termín ‚dominantní trend‘ je vždy nutno uvažovat v kontextu časového rámce, na němž pracujeme/obchodujeme, viz příklady označující dominantní trendy níže – dominantní trend je bežně označován buď jako ‚price channel‘ (příklad s ropou na měsíčním grafu), nebo i jen jako trendová linie značící support/rezistenci (u růstového/klesajícího trendu – příklad na futures kontraktech se zlatem na kvartálním grafu):

Powered by BetterDocs