CDD (Coin Days Destroyed)

Metrika v rámci on-chain analýzy, jež bere v potaz i stáří utracených ‚mincí‘ (přesněji stáří UTxOs – stáří ‚neutracených transakčních výstupů‘):

Při zničení UTxO se počet ‚Coin Days Destroyed‘ (CDD) vypočítá jako součet počtu dnů mezi vytvořením a utracením vynásobený objemem UTxO.

‚Coin days‘ vyhodnocují počet mincí, které se neutrácejí, což dává větší váhu odhadu pozice dlouhodobého držitele (LTH). Když je tato mince utracena, považuje se za „zničenou“ a aktualizuje se její metrika Coin Days Destroyed(CDD). CDD je součet součinů počtu dní živé produkce utracených transakcí a její hodnoty:

 

Powered by BetterDocs