Bullish (‚Býčí‘)

Obecný výraz označující trend, vývoj, či aktuální stav (vzorec) cen.

Hovoříme-li o čemkoliv jako o ‚bullish‘, znamená to pozitivní/konstruktivní náhled na věc – úplně jednoduše a stručně, je-li něco bullish, či vyjadřujeme se k něčemu, že je to bullish, vyjadřujeme tím přesvědčení o růstu cen směrem vzhůru, obecněji pozitivní/konstruktivní přesvědčení.

úplně polopatě: Bullish = ‚půjde to nahoru‘ / ‚pro následující vývoj cen pozitivní‘

Český ekvivalent: ‚Býčí‘

Powered by BetterDocs