Průlom/Průraz skrz klíčovou úroveň, typicky poté, co nějakou dobu fungovala jako support či rezistence, nezřídka se hovoří o ‚breakoutu z rozsahu‘, může být oběma směry, breakout směrem dolů se někdy označuje jako ‚breakdown‘. Výraz je užíván k označení průrazů jednak skrz horizontální úrovně, jednak skrz diagonální trendové linie

Pár ilustračních příkladů níže:.

 

Powered by BetterDocs