Bearish (‚Medvědí‘)

Obecný výraz označující trend, vývoj, či aktuální stav (vzorec) cen.

Hovoříme-li o čemkoliv jako o ‘bearish’, znamená to negativní náhled na věc – úplně jednoduše a stručně, je-li něco bearish, či vyjadřujeme se k něčemu, že je to bearish, vyjadřujeme tím přesvědčení o poklesu cen směrem níže, obecněji negativní přesvědčení.

úplně polopatě: Bearish = ‘půjde to dolů’ / ‘pro následující vývoj cen negativní’

Český ekvivalent: ‘Medvědí’

Powered by BetterDocs