Organizace poskytující finanční služby mohou pomocí tokenizace vyřešit několik sporných bodů a lépe řídit rizika.

Tokenizace je proces přeměny něčeho, co má hmotnou nebo nehmotnou hodnotu, na digitální tokeny. Tokenizovat lze hmotná aktiva, jako jsou nemovitosti, akcie, nebo umělecká díla. Podobně lze tokenizovat i nehmotná aktiva, jako jsou hlasovací práva, nebo věrnostní body. 

Pokud jsou však tokeny vytvořeny na blockchainu, přidávají úroveň transparentnosti, které předchozí iterace tokenů nemohly dosáhnout. Existuje několik bank, které s tokenizací experimentují. Než se však ponoříme do případů použití v bankovnictví, bylo by užitečné pochopit kvalitativní výhody, které tokenizace finančním službám přináší.

Jak velké finanční instituce vstupují do krypto prostoru, věnují zvláštní pozornost otázkám, jako je úschova, analýza a dodržování předpisů proti praní špinavých peněz. Nyní, po dramatickém krachu FTX, se klíčové kvalitativní výhody tokenizace opět dostávají do centra pozornosti.

Likvidita

Nemovitosti jsou jednou z nejvíce nelikvidních tříd aktiv. Pokud má nemovitost hodnotu několika milionů dolarů, může její nákup a prodej trvat dlouho. Nyní si představte, že dům za 1 milion dolarů je tokenizován, přičemž každý token představuje vlastnictví nemovitosti. Když jsou tyto tokeny k dispozici ke koupi na trhu, může 100 kupujících investovat každý 10 000 dolarů, aby si koupili vlastnictví nemovitosti.

To přirozeně zvyšuje snadnost, s jakou lze prodávat nelikvidní aktiva, protože u tokenizovaných aktiv je možné frakcionované vlastnictví. Fintech firmy, jako je Yielders, již implementují frakční vlastnictví nemovitostí, aniž by využívaly technologii blockchain. Také nelikvidní třídy aktiv, jako je soukromý kapitál a rizikový kapitál, mohou z tokenizace těžit.

Když je nelikvidní aktivum, jako jsou nemovitosti, nebo umění, tokenizováno, celá třída aktiv těží z vytvořené likvidity. Umožňuje také vznik zdravého sekundárního trhu a vytváří více dat pro lepší ocenění těchto aktiv. Platformy jako Reinno a Realt nabízejí globálním investorům přístup k tokenizovaným nemovitostem.

Jako vlastníkovi nemovitosti se tak otevírají možnosti prodat jen část nemovitosti prostřednictvím tokenů namísto prodeje celé nemovitosti. Z pohledu investora může někdo v Brazílii s 1 000 USD investovat do nemovitosti na Manhattanu.

Například společnost Realt poskytuje investorům tokenizované nemovitosti. Nemovitosti uvedené na jejich platformě sice stojí od několika set tisíc dolarů až po několik milionů, ale jsou tokenizované a každý token může mít hodnotu nižší než 50 dolarů. Díky tomu jsou pro zájemce z většiny míst na světě mimořádně dostupné.

Podobně se zavádí i částečné vlastnictví vysoce nákladných NFT a uměleckých sbírek. V důsledku likvidního sekundárního trhu pro nelikvidní aktivum je také snazší stanovit cenu díky transparentní dynamice nabídky a poptávky.

 

Řízení rizika likvidity

Kromě těchto benefitů, může tokenizace přinést výhody také v oblasti řízení rizika likvidity v organizacích poskytujících finanční služby. Tento přínos je mnohem zřetelnější na příkladu kolapsu FTX a toho, jak tam tokenizace mohla pomoci.

Kolaps FTX měl několik základních problémů, z nichž nemalou roli hrál její obchodní model využívající volatilní FTX Token jako kolaterál. Pokud by však existovaly kontrolní mechanismy, které by byly transparentní pro zákazníky, mohla být včas přijata zmírňující opatření.

FTX v žádném okamžiku své cesty nezajistila transparentnost ohledně toho, kolik likvidních aktiv má na obsluhu svých závazků. V důsledku toho se společnosti FTX podařilo znovu použít prostředky uživatelů (závazky) na své investice (nelikvidní aktiva). Tokenizace aktiv i pasiv by ukázala nedostatek likvidity v reálném čase a varovala by trh před hrozící krizí.

Po kolapsu FTX došlo ke spěšnému úsilí o poskytnutí důkazů o rezervách z několika centralizovaných kryptografických burz. Důkaz o rezervách však pouze ukazuje, že firma má nějaká aktiva na obsluhu svých dluhů.

Neméně důležitou schopností je důkaz závazků. Pokud firma dokáže transparentně prokázat, že má rezervy/aktiva ve výši 1 miliardy dolarů, ale její závazky, které mohou činit 10 miliard dolarů, nejsou každému jasné, její solventnost je zpochybněna.

Problémem při vytváření transparentnosti závazků je, že firmy se často kapitalizují prostřednictvím navyšování dluhu ve fiat měnách. Jelikož tyto nástroje nejsou tokenizovány, nelze prokázat solventnost v reálném čase. Proto, aby se v budoucnu předešlo incidentu podobnému FTX, budou muset burzy poskytovat důkazy o aktivech a pasivech.

Jedním z klíčových kvalitativních aspektů tokenizace, který je patrný ze ságy FTX, je „důkaz solventnosti“. Transparentnost, kterou tokenizace přináší, může také pomoci posoudit solventnost firmy v reálném čase. Pokud lze tokenizovat aktiva i pasiva banky, lze pomocí on-chain analýzy pochopit, zda má firma dostatek aktiv na obsluhu svých závazků.

 

Demokratizace

Tokenizace aktiv je zpřístupňuje drobným investorům. V dříve uvedeném příkladu by investor s 10 000 dolary mohl vlastnit podíl na nemovitosti v hodnotě milionu dolarů v nejlepší lokalitě a těžit z růstu její hodnoty. Bez tokenizace by se nemohl podílet na velkých aktivech, která nabízejí dobré výnosy.

To se týká zejména osob s vysokým čistým jměním, které chtějí mít přístup k produktům, které jsou dostupné pouze pro klienty privátního bankovnictví. V minulosti byly produkty s atraktivním profilem výnosů nabízeny výhradně institucionálním investorům. I vysoce bonitní a sofistikovaní investoři by měli problém získat přístup k těmto aktivům.

 

Efektivita

Vzhledem k tomu, že firmy poskytující finanční služby a banky tokenizují svá aktiva, může jim okamžitá definitivnost, kterou blockchain nabízí, pomoci zjistit, jak jsou na tom se zdravím svého kapitálu v reálném čase. Vypořádání, které dříve trvalo dva dny, označované jako (T+2), může být nyní okamžité. To nabízí jak provozní, tak kapitálovou efektivitu.

Organizace mohou přesně vyhodnotit úroveň své kapitalizace a učinit rychlá a výhodná rozhodnutí o rozmístění svého kapitálu. V době tržní krize může stejná schopnost pomoci řídit kapitál a snížit rizika.

 

Vzhledem k tomu, že firmy poskytující finanční služby a banky tokenizují svá aktiva, může jim okamžitá definitivnost, kterou blockchain nabízí, pomoci zjistit, jak jsou na tom se zdravím svého kapitálu v reálném čase. Vypořádání, které dříve trvalo dva dny, označované jako (T+2), může být nyní okamžité. To nabízí jak provozní, tak kapitálovou efektivitu.

Organizace mohou přesně vyhodnotit úroveň své kapitalizace a učinit rychlá a výhodná rozhodnutí o rozmístění svého kapitálu. V době tržní krize může stejná schopnost pomoci řídit kapitál a snížit rizika.

Se všemi těmito údajnými výhodami experimentují tedy banky a firmy poskytující finanční služby, které to například jsou?

 

JPM Coin

JPM Coin je verze stablecoinu v amerických dolarech od společnosti JPMorgan. JPM Coin je v současné době ve fázi prototypu a je testován a zkoušen pro převody peněz mezi institucionálními zákazníky JPMorgan. Pokud se dolarový prototyp osvědčí, může být JPM Coin spuštěn i v jiných měnách.

Jak banka popsala, instituce, které se tohoto cvičení účastní, obvykle postupují podle třístupňového transakčního procesu.

  1. Instituce si u JPMorgan otevřou vkladový účet a vloží na něj USD. Obdrží ekvivalentní množství mincí JPM.
  2. Instituce mohou převádět mince JPM globálně na jiné instituce, které jsou klienty JPMorgan. Může se jednat pouze o měnovou transakci nebo o transakci s cennými papíry placenou v mincích JPM.
  3. Instituce, která je příjemcem, může JPM mince vyměnit za USD.
    Regulační orgány musí JPM Coin teprve schválit. Teprve po získání komplexního souhlasu regulačních orgánů může být spuštěn pro retailové použití.

 

Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC)

DTCC je americká organizace, která působí jako centralizovaná zúčtovací a vypořádací společnost pro různé třídy aktiv.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 DTCC oznámila platformu pro zefektivnění vydávání, převodu a obsluhy cenných papírů na soukromém trhu prostřednictvím tokenizace. Kromě implementace platformy také poskytuje společnou tržní infrastrukturu a standardy napříč aktivy soukromého trhu.

Jak bylo uvedeno v kvalitativních aspektech tokenizace, třídy aktiv, jako je soukromý kapitál a rizikový kapitál, mohou být poměrně nelikvidní a nedostupné. V důsledku toho je sekundární trh se soukromými cennými papíry poměrně v plenkách.

Tokenizace těchto cenných papírů a zajištění tržních standardů by mohlo pomoci zlepšit likviditu v rámci těchto tříd aktiv a také pomoci s efektivitou při vypořádání. DTCC začala s blockchainem Ethereum, ale platforma může být blockchainově agnostická. Na základě poptávky trhu plánuje nabídnout podporu veřejných i soukromých blockchainů.

 

ADDX

ADDX je singapurský blockchainový startup, který je v současné době průkopníkem v oblasti tokenizace cenných papírů na soukromém trhu, kterého se mohou účastnit jak akreditovaní, tak institucionální investoři.

Aktiva zahrnují fondy rizikového kapitálu, soukromé úvěrové fondy, nemovitostní fondy, dluhopisy ESG a další. Přístup k těmto institucionálním investičním nástrojům byl v minulosti omezen na několik málo vyvolených. Díky částečnému vlastnictví prostřednictvím tokenizace se na těchto aktivech mohou podílet akreditovaní investoři s čistým jměním 2 miliony singapurských dolarů (1,47 milionu USD).

 

Konec bank?

Někteří tvrdí, že digitální aktiva a Web3 budou znamenat konec bank, ale není realistické očekávat, že tyto finanční instituce budou odsunuty do minulosti. A přestože banky pravděpodobně zůstanou silné, bankovnictví, jak ho známe dnes, se pravděpodobně změní k lepšímu.

Existuje několik prvků bankovnictví, které by v příštích několika desetiletích mohly projít změnami provozních a obchodních modelů, do značné míry inspirovanými digitálními aktivy a jejich základními principy designu.

 

Zdroj: https://cointelegraph.com/news/what-is-tokenization-and-how-are-banks-tapping-into-its-design-principles

5 1 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x