Autor: Arthur Hayes

Odkazy na původní článek:
Osobní blog autora na medium.com
Crypto Trader Digest (Blog burzy BitMEX)

Původně zveřejněno: 04.11.2022

(Veškeré názory vyjádřené v níže uvedeném textu jsou osobními názory autora a neměly by být základem pro přijímání investičních rozhodnutí, ani by neměly být vykládány jako doporučení nebo rada k provádění investičních transakcí.)

Všechno je relativní, snad kromě rychlosti světla. Když tedy prohlásím, že digitální měny centrálních bank (CBDC) jsou čiré zlo, další logická otázka zní – z čího pohledu? Co je pro jedny zlo, je pro druhé čisté dobro.

Tři aktéři této smutné tragédie jsou:

  1. „My, lidé“ neboli ti, kterým se vládne.
  2. Vláda a politické elity, které tahají za nitky.
  3. Komerční banky pověřené vládou určitého národního státu.

Pro nás lidi představují CBDC naprostý útok na naši schopnost mít suverenitu nad poctivými vzájemnými transakcemi. Pro vládu je to nejdokonalejší nástroj k úpravě chování jejích poddaných od doby, kdy jsme se všichni rozhodli dobrovolně nahrávat své životy na platformy sociálních médií, jako jsou Instagram a TikTok. Pro banky představují CBDC existenční hrozbu pro jejich další působnost jako fungujících koncernů.

Domnívám se, že apatie většiny umožní vládám snadno nám odebrat fyzickou hotovost a nahradit ji CBDC, čímž nastolí utopii (nebo dystopii) finančního dohledu. Máme však nepravděpodobného spojence, který, jak věřím, bude bránit vládě v zavedení co nejefektivnější architektury CBDC pro kontrolu obyvatelstva – a tímto spojencem jsou domácí komerční banky.

Lord Satoshi přinesl blockchain. Zatímco Pán je čistý a dobrý jako světlo, které svítí, výron jeho učení na blockchainu mohou zvrátit lidé s bezcitným srdcem a krutými úmysly. Toto je velmi důležitá otázka, protože povaha inflace, která přijde, se bude výrazně lišit od inflace, na kterou jsme si za posledních 50 let zvykli – a k jejímu odvrácení bude třeba, aby vláda přijala stejně neotřelý mechanismus založený na blockchainu, a tím je právě CBDC. Očekávám, že CBDC umožní vládě tento nový druh inflace razantně řešit, avšak k velké škodě lidí.

Modleme se.

Tato inflace, ne tamta inflace

Od počátku 70. let 20. století, kdy se měnové kurzy začaly volně pohybovat, se účastníci největších světových ekonomik setkávají převážně s inflací, která má finanční charakter. Samozřejmě, že fiat peníze lidí šly tehdy mnohem dál, ale plíživé zvyšování životních nákladů nebylo (alespoň z větší části) příliš agresivní.

Spotové ceny ropy West Texas Intermediate versus index S&P 500 (Start = 100)

Od roku 1983 vzrostla ropa o téměř 180 %, což představuje 2,75% roční růst. Index S&P 500 vzrostl od roku 1983 téměř 35krát, což představuje roční nárůst 8,44 %. Energie je hlavní měnou. Při tomto pohledu je Federální rezervní systém v průměru pouze 0,75 % nad svým 2,00% inflačním cílem. Za stejné období se rozvaha Federálního rezervního systému zvýšila v podstatě z nuly na téměř 9 bilionů USD.

Z orgií tisku peněz profitovaly ceny finančních aktiv, což následně vedlo k drastickému prohloubení globální příjmové nerovnosti – ale tento druh inflace není tím, co destabilizuje vládu. Taková inflace pouze způsobuje, že byt na 57. ulici rovnoběžně s Central Parkem stojí stovky milionů dolarů. Taková inflace způsobí, že vaše avo rozbije 25 dolarů v australských kavárnách v jakémkoli mezinárodním finančním centru.

Dnes čelíme mnohem děsivějšímu typu inflace: inflaci potravin a pohonných hmot. Je to druh inflace, který vyžene do ulic všechny kromě těch nejbohatších – a postupně utahuje své už tak železné sevření ve všech vyspělých i rozvojových zemích světa. Plebsu je úplně jedno, jaký ekonomický „ismus“ údajně praktikuje vláda území s klikatou čarou, k němuž patří. Mají hlad a je jim zima, a pokud ti, kdo jim vládnou, nemají okamžité řešení, tak pryč s jejich hlavami.

Vláda je v úzkých. Musí tisknout peníze a rozdávat je těm, kteří trpí. Zároveň však vláda musí zajistit, aby jí kapitál neunikl z rukou. V celé historii lidstva nebyl svět nikdy tak zadlužen při tak nízkých úrokových sazbách. Ztráty na úsporách a kapitálu obecně budou obrovské, protože dluh musí být nafouknut. Protože v tradičním finančním měnovém systému jsou její dva cíle v přímém rozporu – protože netisknutím peněz lidé trpí, ale tisknutí peněz ničí kapitál prostřednictvím inflace – bude se vláda muset opřít o nějakou technologickou inovaci, aby dosáhla obou svých cílů a zůstala u moci.

Domnívám se, že touto inovací bude CBDC.

CBDC je řešení!

Otevřete peněženku a vytáhněte hotovost.

Sáhněte do kapsy nebo kabelky a vezměte si telefon.

Nyní zkuste do telefonu strčit hotovost.

Kdyby šlo o Zoolandera část druhou, možná by to fungovalo – ale hádám, že jste právě zjistili, že fyzika v reálném světě nesedí.

CBDC je vládou vydaná digitální měna (tj. digitální hotovost), která existuje čistě v elektronické podobě a umožňuje vám výše uvedenou fyzikální poučku popřít. Jsou to základní peníze stejně jako fyzická hotovost – závazek centrální banky. Tím se liší od elektronických peněz, které znáte a které jezdí po kolejích tradičních komerčních bank. Tyto peníze – vytvořené bankovním systémem prostřednictvím úvěrů – jsou spíše vymyšlenými úvěrovými penězi než přímým závazkem centrální banky (a la chladná, tvrdá hotovost).

Další velký rozdíl mezi CBDC a současnými elektronickými penězi spočívá v tom, že díky inovacím, které umožňuje technologie blockchain, může vláda naprogramovat své CBDC tak, aby byly 100% pod její kontrolou. Právě tato dodatečná úroveň kontroly jim umožní vyřešit jejich dvojí problém s inflací.

V této dystopii CBDC by ti, kteří by jinak byli v ulicích a protestovali proti vysokým cenám potravin a pohonných hmot, dostali přímo elektronické peníze, které by zvýšily dostupnost základních potravin. Těm, kteří mají kapitál, by mohlo být zakázáno investovat svůj kapitál do čehokoli jiného než do státních dluhopisů, které vynášejí méně než míra inflace – přičemž tato omezení by byla vynucena skutečným kódováním samotné měny, nikoli pouze zákonem. To vše lze provést programově, s minimem chyb (pokud vůbec nějakými).

To samo o sobě není čisté zlo. Z pohledu střadatelů to rozhodně není bueno, ale není to výrazně jiné než nutit penzijní plány držet určitý objem státního dluhu s výnosem pod inflací jako „vhodnou“ investici pro své důchodce. CBDC však umožňují tato pravidla prosazovat snadněji než zákonné regulace – z povahy toho, že jejich pravidla jsou pevně zakódována v samotných CBDC – a mohou zabránit občanům, aby vzali své těžce vydělané peníze a utekli do zlata, jiných zahraničních státních dluhopisů s vyšším výnosem nebo do Bitcoinu.

Co však z budoucnosti CBDC skutečně dělá potenciální pekelnou krajinu, je skutečnost, že vlády se nikdy nezastaví před nejneškodnějším případem použití technologie, když by jim posunutí této technologie až na hranice jejích možností mohlo přinést prospěch. Místo toho jdou do toho naplno. A když se CBDC využije naplno, může vláda přímo kontrolovat, kdo a za co smí provádět transakce.

Představte si, že jste „ti druzí“. Jiní v každé společnosti jsou ti, kteří jsou ekonomicky vykořisťováni, ať už z důvodu své etnické příslušnosti, imigračního statusu, náboženského přesvědčení a/nebo přízvuku. Jejich vykořisťování je většinou dovoleno, protože většina je vedena k přesvědčení, že si ti druzí zaslouží své nízké postavení kvůli svým údajně nedostatečným vlastnostem.

Nyní si představte, že se vy a ostatní rozhodnete pokusit se změnit svou situaci nenásilnými prostředky. Pochodujete, zpíváte protestní písně a obecně se zapojujete do nenásilné občanské neposlušnosti. K organizaci a mobilizaci používáte platformy sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a Weibo. Vaše hnutí se rozroste a vy se rozhodnete, že je čas na pochod na hlavní město, abyste zemi ukázali, jak nespravedlivá je její diskriminační politika.

Před velkým pochodem se hnutí stále virálně zviditelňuje tím, že účinně vytváří a šíří srdceryvné obrázky z jiných menších protestů po celé zemi. Vláda je nervózní. Policie se snaží bránit pomocí osvědčených taktik, jako je hasičská palba a nasazení útočných psů na vás a vaše kolegy pokojné demonstranty. Obrázky dětí zmrzačených rukama údajných ochránců lidu ovlivňují veřejné mínění proti vládě. To, jak nás historie varovala, vláda nemůže tolerovat.

Policie zdědí nový nástroj, CBDC. Namísto otevřených akcí proti protestujícím, které by zastavily chystaný pochod na hlavní město, se policie rozhodne požádat Facebook, Twitter, Weibo a další platformy o předání všech údajů o všech, o nichž se jejich algoritmy domnívají, že se do hnutí zapojili nebo s ním sympatizují. Ve dnech předcházejících pochodu jsou tyto osoby zcela zmrazeny z finančního systému.

V této fázi CBDC-verze probíhá veškerá ekonomická aktivita mezi občany pomocí digitálních peněz a žádná jiná dřívější měna (jako fyzická hotovost) není přijímána a ani neexistuje. Protestující a ti, kdo je podporují, tak nejsou schopni natankovat benzín do svých aut, nejsou schopni koupit si jízdenku na autobus, vlak nebo letadlo, nejsou schopni povečeřet v restauraci, nejsou schopni koupit si jídlo a vodu v obchodě s potravinami a nakonec nejsou schopni se efektivně organizovat – takže pochod na hlavní město se nikdy neuskuteční. Nemůžete pochodovat, pokud hladovíte nebo se na pochod vůbec nemůžete dostat.

V tomto měnovém režimu nemůže dojít k žádnému společenskému pokroku, protože neexistuje žádný způsob, jak se účinně organizovat proti vládě, když může zcela omezit možnost občanů poctivě obchodovat. Pokud věříte v nějaký druh pekla, bylo by to peklo na zemi. Statická společnost, kde se nic nemění. Dynamika, která je lidskou podstatou, může být tímto zákeřným nástrojem násilně potlačena.

Spojenci

Pokud jde o CBDC, mají plebejci společného nepřítele s mocným – i když nepravděpodobným – potenciálním spojencem: domácími komerčními bankami. Dovolte mi to vysvětlit.

Moc a ziskovost bank přímo vyplývá z vládou udělených statutů, které jim umožňují legálně tisknout peníze prostřednictvím vytváření úvěrů. Banky také těží z právního systému, který vynucuje dodržování finančních smluv. To jim umožňuje vymáhat zastavená aktiva s hrozbou státem posvěceného násilí, které visí nad každým dlužníkem, který se vzepře. Problém je v tom, že bankéři chtějí dosahovat zisku, zatímco vláda chce mít moc. Moc a zisk jsou obvykle úzce spjaty (i když někdy ne), což z tohoto vztahu činí poněkud sporný vztah.

Touha bank vydělat peníze prostřednictvím bezohledného půjčování vždy přivádí vládu do politicky horké vody. Vláda však historicky neměla jinou možnost než jejich výstřelky tolerovat, protože banky – před vynálezem CBDC – byly pro fungující finanční systém nezbytné. Zejména proto, že byly lépe vybaveny k posuzování úvěrového rizika než vláda, protože dávaly přednost zisku před politikou. Špatný úvěr je špatný úvěr bez ohledu na to, ke které politické straně dlužník patří.

Vzhledem k jejich významu pro celý finanční systém, i když banky něco podělaly a způsobily finanční krizi, musela vláda vždy zasáhnout, natisknout peníze a zachránit bankovní systém, aniž by mohla vyvodit skutečné důsledky za spoušť, kterou banky způsobily.

Nyní má však vláda nástroj, jak zcela převzít nejdůležitější funkce komerční banky – totiž přijímání, ukládání a půjčování vkladů občanů. To vše lze provést za zlomek nákladů a pracovních sil komerčního bankovnictví.

Vláda a vládní banka, tedy centrální banka, mají několik možností, jak se rozhodnou CBDC realizovat. Mohou udělat jednu z následujících možností:

  1. Vytvoření sítě, jejímiž uzly jsou komerční banky. Koncový uživatel má u banky účet a uzly mohou v síti přesouvat data (neboli peníze). Tomuto modelu budu říkat velkoobchodní model. Centrální banka komerční banky zálohuje tak, aby nikdy nedošlo k vyčerpání digitálních bankovních prostředků.
  2. Vytvoření sítě, kde je pouze jeden uzel, centrální banka. Každý občan má účet přímo u centrální banky. Tomuto modelu budu říkat přímý model.

Banka pro mezinárodní vypořádání vytvořila tuto pěknou infografiku, která kategorizuje různé typy CBDC:

V modelu přímého CBDC (horní panel) centrální banka zpracovává všechny platby v reálném čase, a vede tak záznamy o všech retailových držbách.

Hybridní architektura CBDC (prostřední panel) zahrnuje dvoustupňovou strukturu s přímými pohledávkami za centrální bankou, zatímco platby v reálném čase zpracovávají zprostředkovatelé. Centrální banka však pravidelně aktualizuje a uchovává kopii všech retailových držených CBDC.

Naproti tomu zprostředkovaná architektura CBDC provozuje velkoobchodní účetní knihu (spodní panel). V této architektuře by poskytovatelé platebních služeb museli být pod přísným dohledem, aby bylo vždy zajištěno, že velkoobchodní držby, které sdělují centrální bance, skutečně odpovídají součtu všech maloobchodních účtů.

Zdroj: Převzato z R auer a R Böhme, „Central bank digital currency: the quest for minimally invasive technology“, BIS Working Papers, č. 948, červen 2021.

Banka pro mezinárodní vypořádání

Velkoobchodní model, který jsem popsal výše, je sloučením hybridních a zprostředkovaných CBDC uvedených v této tabulce.

Velkoobchodní model

JP Morgan (JPM) a Bank of China (BOC) jsou dvě největší světové komerční banky. Obě jsou schopny zúčtovat USD s Federálním rezervním systémem. Představme si, že Federální rezervní systém spustí vlastní CBDC, kterému budeme říkat FedCoin (FED). Uzly FED jsou pouze dva a provozují je JPM, respektive BOC.

Jako občan USA (mohlo by se to týkat i cizinců, ale nechme to jednoduché) si stáhnete buď aplikaci JPM, nebo aplikaci BOC. V kterékoli aplikaci, kterou si vyberete, máte digitální peněženku, kde jsou uloženy vaše FEDy. Přesun FEDů mezi dvěma účty u JPM je interní databázový převod v rámci ekosystému JPM. Přesun FEDů mezi účtem JPM a účtem BOC naopak vyžaduje, aby se JPM a BOC na transakci dohodly. Je to podobné jako v síti Bitcoin, jen s tím rozdílem, že je soukromá a transakce mohou ověřovat pouze JPM a BOC.

JPM a BOC mezi sebou soutěží o vklady FEDu tím, že nabízejí atraktivní úrokové sazby z vkladů. JPM a BOC pak využívají své krátkodobé financování vkladů k poskytování dlouhodobých úvěrů podnikům ve FEDech.

Federální rezervní systém není ziskový subjekt, a proto neúčtuje JPM ani BOC poplatky za provozování uzlu. Federální rezervní systém však může čas od času požádat o podrobné informace o tom, kdo co v síti dělal, a banky musí vyhovět a požadované údaje poskytnout. Federální rezervní systém může také bankám nařídit, aby půjčovaly za atraktivní úrokové sazby určitým demografickým skupinám, a/nebo provádět přímé rozdávání tím, že pošle JPM a BOC FEDy a nařídí jim, aby je rozdaly určitým zákazníkům.

Ačkoli jsou JPM a BOC podřízeny Federálnímu rezervnímu systému, jsou o krok dál od vládní politiky. To znamená, že mají své vlastní priority – konkrétně dosahování zisku – a tyto priority mohou sledovat na úkor včasného provádění příkazů od Federálního rezervního systému. V tomto modelu je kontrola vlády nad nabídkou peněz rozhodně větší než v ekonomice s fyzickou hotovostí – ale vzhledem k tomu, že vláda se při provádění politiky spoléhá na soukromé organizace, nemusí být uvedená politika prováděna tak, jak je napsáno.

Tento model příliš nevylepšuje současný zúčtovací systém FedWire pro USD. Bankovní systém je stále provozován soukromými bankami, jejichž motivem je především zisk. Je pravděpodobné, že se budou ohrazovat proti politice, která ovlivňuje jejich schopnost vydělávat peníze. Jedinou významnou změnou je zákaz hotovosti, takže používání digitálních plateb je stoprocentní.

Hororový příběh úplné vládní kontroly nad transakcemi občanů, který jsem nastínil v předchozí části, je v tomto scénáři stále možný, ale k jeho uskutečnění by bylo zapotřebí mnohem více kuchařů v kuchyni. A čím více lidí je do procesu zapojeno, tím více hrozí jeho špatné provedení.

Banky by samozřejmě daly přednost tomuto modelu. Jako strážci finančního systému si stále mohou účtovat poplatky, jaké chtějí, a také mohou odstranit klíčového konkurenta – fyzickou hotovost.

Přímý model

Federální rezervní systém vytváří vlastní aplikaci, kterou si každý občan stáhne. Tato aplikace je jediným prostředkem, jehož prostřednictvím lze ukládat a přenášet FEDy. Komerční banky mohou i nadále získávat licence k přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ale konkurují přímo Federální rezervě. Vzhledem k tomu, že Federální rezervní systém se stará pouze o politiku, může Federální rezervní systém přijímat opatření, která by v případě, že by se jimi banky řídily, přivedla tyto banky k bankrotu. Konkrétně může Federální rezervní systém platit nejvyšší úroky z vkladů a nabízet nejnižší úroky z úvěrů, protože může operovat se zápornou čistou úrokovou marží tak dlouho, dokud mu to politicky projde. Federální rezervní systém to může dělat, protože nikdy nemůže zbankrotovat, protože je to vláda. Díky tomu je pro občany nejbezpečnějším místem pro ukládání FEDů.

Komerční banky rychle ztratí celou svou vkladovou základnu, pokud nebudou ochotny jít proti Federální rezervě. Zde je příklad: Představte si, že se Federální rezervní systém stane bojovníkem za sociální spravedlnost a pokusí se napravit historické výhody některých svých občanů v důsledku bohatství nahromaděného z otroctví a jiných diskriminačních praktik. Podle jeho nové politiky mohou černí Američané ukládat své peníze a dostávat 10 % a půjčovat si na zahájení podnikání za 0 %. Bílí Američané mohou uložit své peníze a obdržet -1 % a půjčit si na zahájení podnikání za 20 %.

Banka by mohla této politice čelit tím, že by bělochům nabízela vyšší úrokovou sazbu na spoření a nižší na půjčky na podnikání než černochům. Pravděpodobně by však narazila na určité problémy, protože existují antidiskriminační zákony, které se vztahují na banky se statutem federální banky. Tím se banky dostávají do jistých potíží. Existuje reálná obchodní příležitost nabídnout lepší podmínky skupině, kterou chce vláda zbavit občanských práv, ale oddělení pro dodržování předpisů říká ne – a tím je tento možný výnosný obchodní směr pryč. Tento příklad, ačkoli je velmi zjednodušený, ilustruje, proč komerční banky nemohou bojovat a vyhrát proti vládě v rámci přímého modelu. Vláda může stanovit pravidla, kterými se banky musí řídit, a také je stanoví, a vláda nikoliv.

Reálný svět

Zde je stručný přehled toho, co pět hlavních centrálních bank zavedlo nebo plánuje zavést v souvislosti s CBDC.

Čínská lidová banka (PBoC) – Spustila e-CNY pomocí velkoobchodního modelu.

Federální rezervní systém – Bostonský Fed zkoumá tuto problematiku ve spolupráci s Massachusettským technologickým institutem. Zatím se nerozhodli, zda použijí velkoobchodní nebo přímý model.

Evropská centrální banka (ECB) – Rozhodla se zavést Velkoobchodní model, ale nadále tuto otázku studuje.

Bank of England (BoE) – Studuje tuto problematiku a zatím se plně nerozhodla, zda CBDC vůbec vydá – pokud se však rozhodne, uvedla, že zavede velkoobchodní model.

Bank of Japan (BoJ) – Stále tuto otázku studuje, ale rozhodla se, že až přijde čas na zavedení CBDC, přijme velkoobchodní model.

Podrobnější informace o jednotlivých vládních plánech CBDC naleznete v níže uvedeném dodatku.

Vzhledem k tomu, že každá země, která dospěla alespoň do fáze „výběru modelu CBDC“, se rozhodla pro velkoobchodní model, je zřejmé, že žádná centrální banka nechce nechat své domácí komerční banky zkrachovat. Dokonce ani v Číně, kde jsou všechny největší banky v přímém vlastnictví vlády. To vypovídá o tom, jak velkou politickou moc mají banky uvnitř vlády. Pro politiky, kterým jde více o moc než o zisky, je to šance, jak zcela zničit vliv „Too Big to Fail“ bank – a přesto se zdá, že toho nejsou politicky schopni.

Jistý bankrot

O kolik obchodu mohou komerční banky celosvětově přijít, pokud budou CBDC zavedeny pomocí přímého modelu?

Společnost McKinsey zveřejnila velmi informativní graf o tom, kolik % bankovních příjmů představují platby.

Můžeme předpokládat, že kdyby vláda vydávala měnu přímo lidem, nebylo by již zapotřebí globálního platebního styku. V roce 2021 představovalo toto odvětví příjmy v hodnotě 2,1 bilionu dolarů, což je 40 % celkových bankovních příjmů.

Výnosy v hodnotě 2,1 bilionu dolarů tedy závisí na tom, jaký model bude pro CBDC zvolen – a proto bankovní sektor udělá vše pro to, aby byl stále zapojen do platebního toku za předpokladu, že CBDC vzniknou.

Konkurence

Diskuse o CBDC se rozhoří pokaždé, když kolektivní mainstreamový finanční tisk zveřejní FUD o stablecoinech. Největší oběh mají stablecoiny, které drží dolary v bankovním systému proti tokenu vázanému na 1 dolar.

Na každý token v hodnotě 1 USD v oběhu má emitent stablecoinu obvykle kombinaci hotovosti, krátkodobých státních dluhopisů a krátkodobých podnikových dluhopisů. Vytáhl jsem nejnovější veřejné informace o 3 největších stablecoinech a odhadl jsem čistou výnosovou marži (NIM) a roční příjmy každého stablecoinu:

Booyakasha! To je kurevsky velký příjem. Ale co náklady?

Krása provozování těchto stablecoinů spočívá v tom, že stojí zlomek toho, co stojí provoz banky.

Banka má tisíce poboček, kde pracují lidé, kteří požadují plat a benefity. Stejnojmenná banka nemá žádné pobočky, má hrstku zaměstnanců, kteří vykonávají práci uprostřed kanceláře, a transakce probíhají na veřejném blockchainu, jako je Ethereum.

Banka musí platit miliardy dolarů za vybudování, zabezpečení a údržbu fyzické infrastruktury, která zabezpečuje různé formy peněz, jako je hotovost, mince a drahé kovy. Stablecoin za zabezpečení neplatí nic. Ve skutečnosti uživatel hradí náklady na zabezpečení tím, že platí transakční poplatek síti pokaždé, když chce poslat hodnotu. Například v síti Ethereum platíte gas poplatek v etherech pokaždé, když v síti odešlete transakci.

Banky platí miliardy dolarů za právníky a odborníky na dodržování předpisů, aby zůstaly v souladu se zákonem. Stejně tak musí těmto lidem platit i stablecoin, ale jeho obchodní model spočívá v prostém přijímání fiat od důvěryhodné protistrany a nákupu cenných papírů s pevným výnosem. Neumím si představit, že celkové výdaje na právní služby a dodržování předpisů u tří výše uvedených emitentů dohromady činí více než 100 milionů dolarů ročně.

Stejně jako banky, i emitenti stablecoinů milují prostředí rostoucích úrokových sazeb. Držitelům tokenů nic neplatí, takže pokaždé, když JayPow zvýší krátkodobé úrokové sazby, přiteče jim do kapes více peněz v hotovosti. Tento týden JayPow zvýšil krátkodobé sazby o dalších 0,75 % – to je další miliarda dolarů ročního příjmu za předpokladu, že jejich NIM vzrostly o stejnou částku.

Už chápete, proč banky tyto monstrózní sazby NENÁVIDÍ? Stablecoiny dělají bankovnictví lépe než banky, protože fungují na téměř 100% ziskových maržích. Kdykoli budete číst FUD o tom či onom stablecoinu, pamatujte si: banky jen závidí.

Také mějte na paměti, že jsou to velké, „Too big to fail“ banky a finanční zprostředkovatelé (TradFi), kteří si nechávají dělat lesklé celostránkové reklamy ve Wall Street Journal, Financial Times a Bloomberg. Ve zmíněných novinách jsem neviděl mnoho – pokud vůbec nějaké – inzeráty USDT, USDC nebo BUSD. Hráči TradFi za existenci těchto publikací platí, takže není velkým mentálním skokem tvrdit, že zpravodajství o přímých konkurentech je pravděpodobně negativně zaujaté.

Důvodem, proč stablecoiny existují a jsou populární, je to, že neexistuje konkurenční CBDC. Pokud Federální rezervní systém zavede FedCoin, bude jen velmi malý důvod používat některé z těchto řešení, protože FedCoin bude podporován vládou a nemůže nikdy zkrachovat.

Pro ty, které zajímají podrobnosti o tom, jak jsem dospěl k přibližným odhadům ročních příjmů těchto vydavatelů stablecoinů, se prosím podívejte na tuto tabulku. Vzhledem k nekonzistentnímu a nejednotnému zveřejňování informací o aktivech v držení emitentů jsem musel učinit řadu předpokladů. Například nevím, kdy byly některé cenné papíry pořízeny, a nevím přesně, co jsou některá aktiva vlastně zač, protože jsou popsána poměrně obecně. Oceňuji, že Circle a Binance uvedly CUSIPy pro většinu aktiv, která drží. Tento druh transparentnosti by měli kopírovat všichni, aby si banky měly ještě méně na co stěžovat prostřednictvím svých mluvčích z mainstreamového finančního tisku.

Vrcholný protijed

Jsem pesimista, protože věřím, že CBDC využívající velkoobchodní model budou spuštěny ve všech velkých ekonomikách. Bez takových nástrojů, které by uklidnily plebs a finančně utlumily patricije, prostě není jiné cesty ze současného inflačního marasmu.

Pesimistický jsem také proto, že vím, že genpop je příliš zaneprázdněn lajkováním nejnovějšího tanečního videa na TikToku, než aby se zajímal nejprve o to, proč zmizela jejich fyzická hotovost, a pak o to, proč jim byla otevřeně odebrána jejich finanční suverenita.

Na druhou stranu jsem optimistický, protože přinejmenším nejvyužívanější model CBDC bude ten velkoobchodní a nejnegativnější aspekty této technologie budou pravděpodobně vykastrovány komerčními bankami, které touží po zisku a jsou příliš velké na to, aby selhaly, a které fungují v rozporu s politiky toužícími po moci.

Optimistický jsem i proto, že dnes mám stále možnost koupit si nejvyšší protilátku: Bitcoin. Toto okno nebude trvat věčně. Přicházejí kapitálové regulace, a až budou všechny peníze digitální a některé transakce nebudou povoleny, možnost nakupovat Bitcoin rychle zmizí. Pokud s vámi něco z tohoto doom porna rezonuje a nevlastníte alespoň velmi malé % svého likvidního čistého jmění v Bitcoinech, nejlepší den na to, abyste nakoupili Bitcoin, byl včera.

Dodatek

Čínský e-CNY

Čínský e-CNY, podporovaný a převážně provozovaný PBoC, je nejrozšířenější CBDC na světě. Podle Central Banking „transakce využívající digitální jüan přesáhly k 31. srpnu 100 miliard jüanů (14 miliard USD), jak 12. října oznámila Čínská lidová banka, přičemž v roce 2021 to bylo přibližně 88 miliard jüanů. Platby nyní může přijímat více než 5,6 milionu obchodníků. Uživatelé v 15 pilotních oblastech, které pokrývají 23 měst, provedli 360 milionů transakcí, uvedla PBoC.“ Tato čísla nejlépe kontrastují se statistikami z konce roku 2021, uvedenými níže.

Zpráva Atlantic Council uvádí, že PBoC nezveřejnila oficiální čísla o přijetí a používání e-CNY od října 2021. Na začátku tohoto roku však někteří úředníci PBoC uvedli, že existuje 261 milionů peněženek s celkovou hodnotou transakcí přes 87 miliard RMB (~13,75 miliardy USD). Na základě komplexnějších čísel z října 2021 bylo otevřeno 123 milionů individuálních peněženek a 9,2 milionu firemních peněženek s objemem transakcí 142 milionů a hodnotou transakcí 56 miliard RMB (~8,8 miliardy USD). To znamená, že průměrné zůstatky činí 3 RMB (~0,47 USD) u individuálních peněženek a 31 RMB (4,90 USD) u firemních peněženek. Relativně vysoký počet peněženek naznačuje, že mnoho peněženek bylo otevřeno, ale nejsou používány k transakcím ani v nich nejsou uloženy zůstatky e-CNY.

Čína má provozní architekturu, v níž soukromý sektor přijímá všechny klienty, je odpovědný za prosazování předpisů AML/CFT a průběžnou hloubkovou kontrolu a provádí všechny maloobchodní platby v reálném čase, zatímco centrální banka působí jako záloha.

Systém e-CNY přímo konkuruje mobilním/internetovým platebním službám, jako jsou Alipay (vlastněná společností Ant Group) a WeChat pay (vlastněná společností Tencent).

Skupina Ant Group v roce 2020 zveřejnila, že měsíční objem plateb dosahuje v průměru 10 bilionů CNY a v červnu 2020 měla 711 milionů aktivních uživatelů (MAU).

Společnost Tencent ve své průběžné zprávě za rok 2022 zveřejnila, že WeChat má 1,3 miliardy MAU. Objem plateb WeChat nerozvedla.

Projekt Hamilton Spojených států amerických

Federální rezervní banka v Bostonu a Iniciativa pro digitální měnu Massachusettského technologického institutu (MIT DCI) spolupracují na badatelském výzkumu známém jako Projekt Hamilton, což je víceletý výzkumný projekt, jehož cílem je prozkoumat prostor pro navrhování CBDC a získat praktické znalosti o technických výzvách a příležitostech CBDC. Ačkoli se zatím nedočkal žádného testovacího provozu, projekt se může pochlubit působivými statistikami, jako je například TPS přesahující 100 tis.

Ve fázi 1 projekt zatím nerozhodl o tom, jak bude nakládat se zprostředkovateli (tj. o jakou kategorizaci BIS bude usilovat).

„Banka pro mezinárodní platby (BIS) zjednodušuje volbu zprostředkovatelů na tři možnosti – „přímý“ model, kdy centrální banka vydává CBDC přímo uživatelům, „dvouúrovňový“ model, kdy centrální banka vydává CBDC zprostředkovatelům, kteří pak řídí vztahy s uživateli, a hybrid obou. Ve fázi 1 se přímo nezabýváme rolemi zprostředkovatelů.“

– Bílá kniha projektu Hamilton, 2.)

ECB

Na mnoha podrobnostech týkajících se CBDC ECB se stále pracuje. ECB naznačila, že má zájem o využití dohlížených zprostředkovatelů, ale neupřesnila, v jaké funkci nebo roli by tito zprostředkovatelé působili. Současné pokyny jsou následující:

  1. Digitální euro by mělo být používáno především jako platební prostředek a nemělo by se stát nástrojem pro finanční investice a;
  2. do nakládání s digitálním eurem by měli být zapojeni dohlížení zprostředkovatelé.

V návaznosti na experimentální práce provedené ECB a národními centrálními bankami eurozóny zahájila ECB v červenci 2021 fázi šetření projektu digitálního eura. Cílem této fáze je určit optimální podobu digitálního eura a zajistit, aby splňovalo potřeby svých uživatelů. Během této fáze bude ECB také analyzovat, jak by finanční zprostředkovatelé mohli poskytovat front-end služby, které by na digitální euro navazovaly, přičemž předpokládané dokončení je kolem října 2023.

BoE

Slovy BoE:

„Pečlivě zvažujeme, jak by mohla fungovat digitální měna britské centrální banky (CBDC). Zatím jsme však nepřijali rozhodnutí o jejím zavedení.“

Zveřejnili sice některé diskuse a dokumenty týkající se potenciálních obchodních dopadů a technických možností, ale nespecifikovali architekturu spolupráce centrální banky a soukromého sektoru kromě toho, že by preferovali zprostředkovatele ze soukromého sektoru.

BoE zveřejnila návrh CBDC v roce 2020 a požádala veřejnost o zpětnou vazbu. Dokument nastínil ilustrativní model „platformy“ pro CBDC, v němž by banka poskytovala základní technologickou infrastrukturu a minimální nezbytné funkce pro platby CBDC. Ta by pak sloužila jako platforma, na kterou by se mohli napojit poskytovatelé platebních rozhraní ze soukromého sektoru, aby mohli poskytovat platební služby CBDC zaměřené na zákazníky a jakékoli další služby s přidanou hodnotou v rámci konkurenčního a rozmanitého platebního prostředí.

Veřejnost se shodla na tom, že banka by měla zajistit minimální úroveň infrastruktury, aby byl systém spolehlivý, odolný, rychlý a efektivní. Soukromý sektor by však měl převzít vedoucí úlohu v reakci na potřeby koncových uživatelů, a to i tím, že bude soutěžit o poskytování inovativních „překryvných“ služeb s využitím základní infrastruktury CBDC. BoE bude myšlenku „modelu platformy“ při zkoumání CBDC nadále zdokonalovat a rozvíjet. Zásadním požadavkem bude pravděpodobně interoperabilita – schopnost uživatelů přecházet s minimálními časovými nebo finančními náklady – mezi CBDC a jinými formami peněz, včetně inovací, jako jsou stablecoiny.

Digitální jen BoJ

Ačkoli BoJ v současné době neplánuje vydat CBDC, zkoumá různé možnosti jeho případného zavedení.

Jako první fázi zkoumání CBDC provedla BoJ od dubna 2021 do března 2022 „Fázi 1 ověření konceptu (Proof of Concept – PoC)„. Banka vytvořila veřejně dostupný CBDC založený na systému hlavní knihy. BoJ experimentovala se všemi třemi návrhy současně a shromažďovala údaje týkající se TPS, latence a dalších klíčových ukazatelů výkonnosti. S přechodem do fáze 2 však banka neuvedla, který návrh (pokud vůbec nějaký) by implementovala.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x