Připravil jsem si pro dnešek 7 on-chainových ukazatelů ve 12 grafech, takže bez zbytečného zdržování pojďme hned na to:

MVRV

Poměr MVRV (Market Value to Realized Value) je definován jako podíl tržní kapitalizace aktiva a realizované kapitalizace

Celková historie ukazatele

Porovnáním dvou metod ocenění nám poměr MVRV může napovědět, zda je cena ‚férová‘, či nikoliv, což znamená, že je užitečný pro zjištění vrcholů a minim trhu. Je důležité si uvědomit, že z historického hlediska byl vynikajícím ukazatelem pro rozpoznání vrcholu/dna trhu nebo lokálního vrcholu/dna, ke kterému došlo během tří halvingů

Hodnoty vyšší než „3.7“: Možný vrchol trhu
Pokud hodnoty přesáhnou 3,7, mohlo by být rozumné pozici odprodat.

Hodnoty pod „1“: Možné dno trhu
Pokud hodnoty klesnou pod 1, je čas na postupné zaujmutí dlouhé pozice.

Na jednu stranu k extrémní nákupní hodnotě dle tohoto ukazatele ještě kus chybí, na druhou stranu tam jde vidět postupná pomalá komprese...
...a tak je otázkou, zda-li jsou původně nastavené extrémí 'signální' stále ještě aktuální, lépe řečeno, jak se bude informační hodnota vyvíjet do budoucna.

Average Supply-Adjusted Coin Days Destroyed

Tento ukazatel jsme si podrobněji rozebrali, včetně detailního pohledu na jeho celkový historický vývoj, v tomto článku, bez zbytečného zdržování tedy jen TL;DR připomínka, co z něj vlastně čteme:

O kolik byla aktivita pohybu dlouhodobých držitelů vyšší nebo nižší než dlouhodobý průměr, přičemž ‚hrubým‘ signálem je průraz z boční konsolidace ukazatele do nového trendu, což ukazatel právě v těchto dnech naznačuje:

CDD vkladních toků na burzy (Exchange inflows CDD)

Pro základní vysvětlení CDD Vás opět odkáži na článek, ve kterém je i CDD jako takové vysvětleno v rámci detailního rozboru ukazatele Average Supply-Adjusted Coin Days Destroyed, jehož aktualizovaný graf řešíme o odstavec výše.

Vysoké hodnoty naznačují, že více dlouhodobých držitelů přesunulo své mince za účelem případného prodeje.
Tento ukazatel je v podstatě CDD s ohledem na burzovní dumpingový signál (‚standartně‘ zvýšené toky coinů na burzy za předpokládaným účelem prodeje bez ohledu na CDD)

Pohled na celkový cyklus nenaznačuje nic mimořádného...

No prostě to nevypadá, že by se veteránští OG harcovníci nějak vehementně snažili ve velkém dostávat na burzy – od posledně, co jsme se tomuto indikátoru věnovali, se nic nezměnilo – odtud zatím žádný medvědí signál nepřichází…

...a ani přiblížení na aktuální makro rozsah nenaznačuje žádnou významnou aktivitu OG velryb ve smyslu nějakých větších přesunů bitcoinů na burzy za úrčelem prodeje...

Podíl tržní kapitalizace stablecoinů (Stablecoin Supply Ratio)

Nejdříve refresher v podobě suché definice:

Stablecoin Supply Ratio (SSR) je definováno jako podíl tržní kapitalizace BTC a tržní kapitalizace všech stablecoinů.

Podrobnější popis indikátoru, jakož i detailní rozbor jeho trendu a chování, včetně vysvětlení vzorce ze kterého vycházím i v dnešní analýze, najdete ve článku ze 4. května. V něm jsem mj. zmiňoval i to, že další vývoj cen BTC záleží kromě jiného dost také i na našich milovaných monetárních knežích – no a nakonec ten větší propad ‚musela‘ vygenerovat LUNA svým spektakulárním fiaskem z minulého týdne, a jež teda mimochodem nakonec chystá údajně ‚restart‘.

Nebudeme to tady dále hlouběji rozebírat – vzkaz je jasný, indikátor hlásí, že bychom měli být opět blízko nějaké přinejmenším krátkodobé otočce odrazem vzhůru – opět bylo vytvořeno nové minimum, proraženo a opět jsme na dně víc jak čtyřletého trendového kanálu – další býčí konfluence:

NUPL

Nejdřív opět nudná definice:

Čistý nerealizovaný zisk a ztráta (NUPL) je rozdíl mezi tržní kapitalizací a realizovanou kapitalizací dělený tržní kapitalizací.

Za předpokladu, že poslední pohyb mincí je výsledkem nákupu, NUPL udává celkovou výši zisku/ztráty u všech mincí zastoupených jako poměr.
Lze jej interpretovat jako poměr investorů, kteří jsou v zisku.

Hodnoty nad „0“ znamenají, že investoři jsou v zisku, a rostoucí trend hodnoty znamená, že stále více investorů začíná být v zisku.
Tato fáze naznačuje rostoucí důvod k vybírání zisku, což vede k nárůstu prodejního tlaku.

Historicky bylo zaznamenáno, že trh s bitcoiny s hodnotou NUPL 0,7 nebo vyšší se ukázal být blíže vrcholu trhu. Pro investory by bylo moudré zaujmout k trhu opatrný přístup, když NUPL ukazuje nad 0,7.

Naopak trh s NUPL -0,2 nebo méně se ukázal být blíže dnu trhu. Pro investory by to mohla být příležitost k nákupu a akumulaci bitcoinů.

No nějací investoři z hlediska tohoto poměrového indikátoru jasně ještě v zisku jsou, na druhou stranu nelze si nepovšimnout, že cena jde bokem, zatímco lidí v zisku ubývá – je to dáno vývojem cen a reakcí trhu na ně, po bitvě samozřejmě každý generál, nicméně rok a půl trvající přes třicet tisíc dolarů široký rozsah se dvěma cestami oběma směry skrz naskrz během tohoto období prostě dostal spoustu lidí na ‚špatnou‘ stranu trhu – když to hodně sprostě zjednoduším – spousta lidí koupila ‚ten druhý loňský top‘.

Z hlediska technického je patrná série vyšších minim – otázka zní, zda-li je udržíme – vidím tam pomyslnou růstovou trendovou linii – toto budu sledovat, zajímá mě, jak moc velký dopad by případný další výplach odsud níže na tento ukazatel měl – hrubý proxy ukazatel toho, kde vlastně lidi nakoupili.

Aktuální + minulý cyklus

Při bližším pohledu na náš makro rozsah, na jehož spodní hranici, a tedy i supportu, toho posledního před strukturálním zlomem do medvědího trhu (ne nejsme v medvědím trhu a od března 2020/definitivního průrazu 10500 – podle toho, jakým způsobem preferujete definovat začátek býčího trendu, již jsem se o tom zmiňoval v tomto článku) je nutno zdůraznit, že sice jsme na víc jak dvouletých minimech z hlediska hodnoty indikátoru, ale jestli ten support v podobě zavíračky 2020 rupne, tak bych se vůbec nedivil, kdybychom trend i technickou strukturu porušili i u něj. Doufejme lépe řečeno, že čistě z hlediska on-chainového je toto jeden z ukazatelů, jež má potencionálně konstruktivní obrázek pro ‚medvědí spekulanty‘:

Zatím každý cyklus zvládl obsáhnout celý rozsah od -0,2 po 0,7. Bude tentokrát stačit ke spuštění 'nákupního' signálu nějaký další nepříjemný sekavý trh, nebo potřebujeme výplach propadem strukturou trhu?

NUL

NUL (Čistá nerealizovaná ztráta) je součtem všech UTxO ve ztrátě s rozdílem ceny mezi vytvořením a zničením.

Za předpokladu, že poslední pohyb mince je výsledkem nákupu, ukazuje celkový počet UTxO, které jsou ve ztrátě.
Rostoucí trend hodnoty znamená, že více investorů začíná být ve ztrátě, což naznačuje „možné dno“.

Minulý a aktuální cyklus - no na první pohled oblast retailového dojení od cca ledna 2018 do listopadové kapitulace - no raději si nechci představovat scénář, ve kterém je aktuální 'hokejka' prvním pohybem v rámci několikaměsíčního sekavého trhu...

Tady to nebudu nějak šířeji komentovat – tady vskutku je prostor pro další bolest – jeto jeden z ukazatelů, jež vyloženě hraje do karet netrpělivým medvědům, kteří už teď jistojistě vědí, že 30k prostě neudržíme. 

Možná toliko s výhradou analogickou ke třetímu grafu v sekci zabývající se aktuálním stavem MVRV: Nejsem schopný vůbec s žádnou mírou pravděpodobnosti aktuálně určit, jakým způsobem do zde nabízené logiky může případně hodit dlouhodobá komprese ve smyslu nižších maxim.

No a samozřejmě bejk optimista Ti na to vždycky může říct: ‚hele, ‚bolest‘ největší od dubna 2020, a to jsme ještě neprorazili ani makro support‘ – abych si tady tak trochu sám do sebe rýpl…

Aktuální cyklus - v lednu jsme sice měli dotek červencových maxim, ale cena měla vyšší minimum, úroveň 'bolesti' se zdá mít prostor pro růst - potencionálně konstruktivní pro medvědy - maxima z března 2020 jsou daleko. Průraz aktuálního lokálního maxima bude v případě neudržení cenového makro rozsahu ve smyslu průrazu směrem dolů nevyhnutelná

Puell Multiple

Puellův násobek je definován jako podíl denní hodnoty emitované mince v USD dělený 365denním klouzavým průměrem denní hodnoty emitovaných mincí v USD.

Puellův násobek je tržní metrika pro odhad úrovně prodejního tlaku na trhu ze strany těžařů. Historicky se příjmy z těžby skládaly především z blokových dotací, které byly těžaři uděleny za nalezení bloku. Hodnota této dotace v USD se denně mění podle toho, jak se mění cena bitcoinu. Obchodníci považovali za užitečné zohlednit hodnotu blokové dotace, aby zjistili, jakým druhům tlaků těžaři čelí, aby tyto odměny prodali a mohli pokračovat v činnosti, protože nucení prodejci na trhu mají tendenci snižovat cenu. Do hry vstoupil David Puell. Problémem při pohledu pouze na denní příjmy těžařů je, že neříká, jak zdravé jsou tyto příjmy za určité období. Proto Puell vyvinul Puellův násobek.

Pomocí Puellova násobku může obchodník rychle odvodit jedinou hodnotu, která zachycuje, jak zdravé jsou příjmy těžařů v daném dni ve srovnání se všemi ostatními předchozími dny v roce. Vysoký Puellův násobek může naznačovat, že mezi těžaři není příliš velký prodejní tlak. Nízký Puellův násobek může naznačovat, že mezi těžaři existuje značný prodejní tlak. Vzhledem k tomu, že těžaři mají přístup k velkému množství bitcoinů, může pochopení jejich prodejního tlaku naznačit, kam bude cena v krátkodobém horizontu směřovat.

Puell Multiple ZATÍM drží sérii vyšších minim, avšak od loňského května se nám utvořily dvě nižší maxima - pokud se tato komprese vyřeší směrem vzhůru, ideálně někde právě odtud, rozsahová minima z hlediska ceny udržíme, pakliže se však bude pokračovat směrem dolů, pak je pravděpodobné, že by to nemusel být nikterak překvapivě dramatický výplach (pokud namísto vstupu do medvědího trhu nepříjde jen otočka šíleným knotem a lá březen 2020)

Stručný závěr

Většina on-chainových indikátorů, kterým se z různých důvodů hlouběji věnuji křičí, že teze odrazu od rozsahových minim je zřejmě ta správná. Některé však naznačují, že v případě jejich průrazu může být značný prostor pro další pokračování aktuálního klesajícího trendu.

Cena je král – a proto vše výše uvedené budu sledovat nejen s ohledem na zavíračku tohoto týdne (pod 28980 = dost možná problém), ale především měsíce (pod 28980 = s vysokou pravděpodobností problém, možná velký). Zlomení této klíčové struktury trhu na měsíční bázi by za mě bylo s vysokou pravděpodobností potvrzení, že bitcoiny budou ve slevě ještě nějakou tu dobu navíc.

5 1 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x