Počátek

Předevčírem mě zaujal níže vnořený tweet od šéfa společnosti CryptoQuant, jejichž platformy a dat využíváme k hlubšímu pohledu kryptoměnovým trhům pod pokličku:

Komentář k nynějšímu tweetu (popisující aktuální stav):

“Obchodníci s $BTC futures jsou nyní většinou velryby.

Na BitFinex za poslední dva týdny přiteklo 50 tisíc BTC a 39 tisíc BTC zřejmě slouží k otevření dlouhých pozic. Dlouhé pozice na Bitfinexu včera dosáhly historického maxima.“

Komentář u staršího tweetu (sdílený za účelem poukázání extrémního rozdílu v prosinci vs. dnešek):

„Obchodníci s $BTC futures jsou nyní převážně drobní investoři.

Průměrná výše vkladů Bitcoinů na derivátové burzy z jiných burz je stále relativně malá.“

Ve zbytku vlákna se pak Ki a další diskutéři baví nad možností, že by BTC šel někam ku 20 tisícům, Ki tam spekuluje nad tím, že je dost možné, že něco takového už nehrozí atd.

Na první pohled mě sice velmi zaujala logika tohoto ukazatele (30denní klouzavý průměr sumy toků coinů ze všech burz na ty derivátové = hrubý ukazatel stavu sentimentu/pozic drobných/velkých hráčů na trhu), jakož i skutečnost, že se hned na první pohled ukazuje informační hodnota srovnání vývoje cen s toky spekulativního kapitálu.

Vrcholy klouzavého průměru toků ze všech burz na ty derivátové Ki označil 'velrybou' a naopak oblasti minim 'mravencem' ('what is this? A pump for ants?')

Otázky & Pochybnosti

Jak jsem tak na to koukal, začaly mě napadat různé otázky, mezi jinými například:

Proč je vynechán vrchol 2017?

Proč není celá historie?

Souvisí výběr časového období zobrazeného na grafu nějak s fundamentálními změnami struktury trhu v průběhu času?

Je ten signál čistě relativní (jednotlivá dna/jednotlivé vrcholy, jež Ki označil, tedy jakože čistě ‚údolíčka‘ vs. ‚kopečky‘ ), nebo lze ve vývoji ukazatele najít nějaký vzorec/strukturu?

Prostě podstatu jsem viděl a chápal hned, ale chyběla mi kolem toho nějaká další logika, jaký si framework, možná viditelná struktura v historii ukazatele, apod., jinými slovy chtěl jsem se trošku podívat na zoubek tomu, jak na to došel.

A tak jsem se dal do koukání:

Nejdříve jsem jen tak postavil tu klouzačku tak, jak ji vzal Ki a prostě jsem ji plotnul do grafu napůl s cenou: ŽLUTÁ = 30d MA toků ze všech burz na ty derivátové; ORANŽOVÁ = cena bitcoinu

Cena log, klouzačka mean flows ze spotových na derivátové burzy regular, je tam vidět významně vyšší volatilita v předminulém cyklu, jinak mi to na první pohled nepřišlo příliš zajímavé, a to ani v kontextu vědomosti, že v roce 2014 byl spuštěn BitMEX, který později vyvinul a spustil notorické perpetual swapy, tedy v podstatě formu futures kontraktů, akorát bez expirace, typickou vlastností těchto nástrojů jsou průběžné, či v několikahodinových intervalech srovnávané swapové poplatky.

Díky svému prvenství a později tedy především díky inovaci v podobě dodnes zdaleka nejpopulárnějšího instrumentu v podobě právě perpetual swap kontraktů (první spustili pár ETHXBT, tedy Ethereum/Bitcoin, začátkem měsíce tomu bylo šest let, co tento inovativní instrument spatřil světlo světa)

Z grafu mě po přepnutí ukazatele na logaritmickou škálu zaujal jasně definovatelný rozsah, vyznačen fialovými obdélníky, v podstatě vývoj hodnoty ukazatele v průběhu akumulační fáze minulého cyklu poukazuje na podobný vzorec, s tím, že nutno vzít v potaz skutečnosti zmíněné ve dvou odstavcích výše: Zárodek průmyslu okolo Bitcoinových derivátů a raketově stoupající popularita oněch nikdy neexpirujících kontraktů.

Odkud začít?

Modrými vertikálami jsem označil období vstupu indikátoru do vyznačeného rozsahu, přičemž žlutou vertikálou je vyznačen moment, od kterého předpokládám, že lze považovat indikátor za užitečný ve smyslu ve kterém jej CEO společnosti CryptoQuant Ki Young Ju ve výše odkazovaném tweetu.

Pár modrých vertikál - tichý nástup 'derivátové éry', žlutá vertikála = kapitulace z listopadu 2018 - a právě teprve odtud začíná vzhledem k aktuálnímu cyklu mít tento indikátor významnou informační hodnotu

Proč zrovna tyto momenty? S ohledem na fáze cyklu ve kterém ‚rozsahová změna‘ na indikátoru proběhla (maniakální finále + zlom do medvědího trhu) a současně s ohledem na extrémně významnou fundamentální změnu struktury bitcoinového trhu – období průrazu indikátoru do vyznačeného rozsahu před posledními výkřiky euforické mánie paraboly v druhé půli roku 2017 totiž nikoliv shodou okolností takřka dokonale koreluje právě s nástupem výše zmiňovaných pereptual swap kontraktů. 

Éra Derivátová, nebo chcete-li BitMEXová

Ty jsou dodnes zdaleka nejpopulárnější formou bitcoinového derivátu obchodovaného na celé řadě centralizovaných tržišť, ať už jako součást širokého portfolia služeb a produktů (Binance, FTX, Kraken, BitFinex apod.), či tržišť se specializací na derivátové produkty ve světě kryptoměn (Deribit, ByBit, BitMEX atd.)

Právě někdy v období mezi párem modrých vertikál a žlutou vertikálou totiž dochází vlivem postupného masivního nástupu obchodovaných objemů k naprosto zásadní změně charakteru trhu – ‚konec hezkých kulaťoučkých parabol, konec maniakálních blow off topů‘ – alespoň takový je tedy narativ.

Ti, kteří v tento narativ uvěřili, jsou prostě mimo, protože Bitcoin je komodita a panika na komoditách vzniká v drtivé většině případů prakticky zásadně na vrcholech (protože panikaří ‚to už výše nepůjde ani boha‘ shorty), zatímco obecně vzácná ‚véčková‘ dna, když už se objeví, tak na akciích (protože panikaří ‚chytači padajících nožů s citem‘ dohromady s davem lidí, kteří ‚jen nakupují, nikdy neprodávají‘, ale toliko do momentu, než je to začne bolet). 

Ačkoliv je fakt, že březen 2020 byl typickým ‚véčkem‘ právě i na Bitcoinu, u kterého to ovšem v ten daný okamžik byla otázka čistě výplachu páky.

Změna totiž možná vskutku nastala jakože i z cyklického hlediska (donedávna převládal narativ čtyřletých cyklů na základě tzv. ‚halvingů‘, aktuálně převládá narativ, že čtyřletý cyklus je mrtvý), ovšem to je aspekt na něž měl nástup derivátové éry na bitcoinových trzích dle mého skromného názoru pramalý vliv.

Stádo přichází aneb éra ‚Institucionální‘

Na co však nástup derivátové éry (velice zhruba cca Q2 2018 – Q3 2020) a její postupný přerod v éru tzv. ‚instititucionální‘ (Q4 2020 – nynějšek) vliv jednoznačně měl je charakter trhu – nikoliv však z cyklického hlediska, jak naznačuju v odstavci výše, nýbrž z hlediska krátkodobého a nyní v ‚institucionální‘ éře i střednědobého kurzového vývoje cen.

O čem mluvím? S příchodem větších a hlavně podstatně sofistikovanějších pěněz na kryptoměnové trhy dochází k postupnému neustálému zefektivňování trhu, krátkodobých či až tzv. ‚skalpovacích‘ obchodních příležitostí ubývá, trh v průměru tráví více času v bočních konsolidacích, než v trendech, zjednodušeně řečeno – už to prostě není trh na kterém se začátečník relativně rychle za relativně levno naučí obchodovat.

A současně i ze své vlastní osobní zkušenosti (v kryptoměnových trzích od ledna 2018, do dna Q4 2018 jsem se postupně zbavil všech shitcoinů a zůstal věrný bitcoinu, v létě 2019 jsem s průrazem zlata skrz víc jak šestiletou rezistenci na úrovni 1350 své portfolio rozšířil o fyzické zlato a stříbro) musím podotknout, že kromě postupně se neustále zvyšující efektivity trhu vnímám i jeho určité ‚zpomalení‘ – to konkrétně je však zase dáno čistě velikostí trhu, na to objemy a popularita derivátových produktů dle mého názoru nemá v podstatě žádný vliv.

Jinými slovy, Ki Young Ju si s největší pravděpodobností také asi uvědomil (spekulace, mohl na to klidně dojít úplně jinak, samozřejmě), že ta změna ve struktuře trhu z hlediska objemových podílů spotových vs. derivátových trhů zhruba odpovídá změně rozsahu, jak naznačeno fialovými zónami, a v tomto kontextu pak ve svém grafu ponechal vskutku jen období relevantní z hlediska ‚funkčnosti‘ indikátoru coby určitého signálu/formy upozornění.

No, a co včil? Jde tam teda vidět ještě něco?

Na první pohled jsem si při trošku větším přiblížení všiml, že mnou fialovými zónami původně označený ‚velký‘ rozsah má v rámci sobě ještě možná i ‚užší‘ rozsah, který jsem vyznačil dvěma bílými horizontálami – najednou se tam začíná rýsovat mechanika naprosto analogická ke všem těm notoricky známým oscilátorům typu RSI, Stochastics, MFI apod:

nad 1.37 = možno škálovat nákupy, ve fialové zóně = prodej i Babičku a nakup Bitcoin? A naopak pod 1,79 = začít škálovat z pozic, návrat zpět zpod 1,79 nad = asi byste raději měli mít už prodáno, což?

Výsledek

Dokreslil jsem tam ještě další dvě bílé horizontály, kterými v podstatě označuju zónu, kdy je dobré hledat vstupy/oblasti ke škálování do pozic na dlouho a analogicky na opačné straně aktuálního rozsahu:

Hodnoty 1,8 – 1,6 = prodeje, škálování z dlouhých pozic, škálování do pozic na krátko, zdá se, že návrat zpod 1,8 zpět nad = definitivní prodejní signál

Hodnoty nad 3,23 = dobré nákupy ve smyslu asi jako nelenit a začít do těch longů škálovat, nad hodnotou 4 se začíná jednat o vskutku masivní příležitost zagresivnit škálování do longů (alternativně bez ohledu na vlastní chamtivost a emoce zavírat případné ziskové krátké pozice). 

Ostatně posuďte sami, míra aktivity velryb na derivátových trzích se nyní nebezpečně blíží stavům z panické kapitulace v březnu 2020 – nutno podotknout, že se jedná o klouzačku, nadto navíc třicetidenní – a tedy z podstaty věci jde o tzv. ‚lagging‘ (opožděný) indikátor – konkrétně v březnu 2020 bylo dno hotovo již v momentě, kdy indikátor prorážel hranici 3,23 směrem vzhůru:

Závěr

Šéf společnosti CryptoQuant Ki Young Ju mě prostě svým postem zaujal a inspiroval, nedalo mi to a začal jsem hledat, zda-li by se tomu jeho indikátoru nedal přiřadit nějaký rámec.

Cosi jsem tam našel, a aktuálně to signalizuje, že dno je již buď za náma, alternativně, že jsme mu hodně blízko, přičemž bližší prozkoumání tohoto indikátoru z hlediska struktury vývoje jeho hodnot naznačuje možný konkrétní ‚kvantitativní‘ rámec co se použitelných signálů k zaujetí strategických pozic týče, samozřejmě za předpokladu, že tak nečiníme slepě, avšak za konfluence nějakých dalších faktorů (aktuálně se nabízí odraz od spodní hranice onoho přes třicet tisíc dolarů širokého a bezmála rok a půl trvajícího rozsahu, pakliže tedy, jak jsme ostatně psali i v naší analýze na začátku týdne, tuto hranici tento týden udržíme)

A poučení: Když vidíte graf, který vás zaujal, ale máte ohledně něj otázky, prostě běžte a rekonstruujte si jeho logiku vlastní cestou. Někdy si něco potvrdíte, jindy cosi vyloučíte, kolikrát se něco nového naučíte, a vyloučeno není, že z toho občas vypadne i něco použitelného.

TL;DR – prostě čumte do grafů 🙂

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x