Co je to Thorchain?

Velice zjednodušeně je Thorchain jako Uniswap, pouze multi-chain.

 • Thorchain umožňuje komukoliv na světě tradovat jeho kryptoměny na jednom blockchainu za druhé na blockchainu druhém a to bez omezení, decentralizovaně, s důvěrou v kód a né centralizovanou entitu.
 • Thorchain zároveň umožňuje komukoliv generovat zisky při poskytování likvidity. A to tak samo bez omezení, decentralizovaně a bez důvěry v třetí entitu.

Mainnet verze Thorchainu byl spuštěn 13. Dubna 2021. Již nyní podporuje nativní Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Tether, Binance coin a pro mnohé fanoušky potěší ne příliš vzdálená integrace Luny a UST.

Hlavní výhodou je tady skutečnost, že se mění nativní tokeny jednotlivých blockchainů a né “wrappované” verze.

Když uživatel obchoduje, posílá minci A a přijímá minci B z fondu likvidity. Tento pool likvidity se skládá z vkladů ostatních uživatelů, kteří vkladem získávají výnos ( z poplatků za obchodování).

Zatím se jedná o stejný model, který zpopularizovaly DEXy jako Uniswap. Stejně jako v případě Uniswapu existují dvě hlavní skupiny uživatelů.

 • Poskytovatelé likvidity ( uživatelská skupina A): Tito uživatelé ukládají aktiva ( jako jsou nativní Bitcoiny nebo Ethereum) do poolu likvidity. Na oplátku za uložení svých aktiv získávají výnos ( z poplatků za obchodování skupiny B).
 • Obchodníci (skupina uživatelů B): Tito uživatelé chtějí směnit jedno aktivum za jiné, například nativní ETH za nativní BTC. Posílají ETH “dovnitř” a získávají BTC “ven”.

Aby to však fungovalo napříč blockchainy, existuje třetí skupina uživatelů, Thorchain nodes operativci, a právě v tom se Thorchain liší od Uniswapu.

 • Operátoři uzlů ( uživatelská skupina C): Tito uživatelé provozují uzly THOR, které se skládají z uzlu Thorchain ( Tendermint/Cosmos SDK) a uzlů pro každý podporovaný blockchain. 

Operátor uzlu tedy bude provozovat uzel Bitcoinů, uzel Etherea atd.

Thorchain uzly si můžete představit jako fragmenty peněženek centralizované burzy.

Místo toho aby privátní klíče byly drženy centrálním správcem, jsou drženy ve vícepodpisovém uspořádání uzlů Thorchain (technicky Treshold Signatures). Pooly likvidity jsou jednoduše řízeny decentralizovaným způsobem provozovateli uzlů na místo centralizovaného serveru.

V současné době existuje přibližně 95 takovýchto schvalovacích uzlů. Jediným požadavkem na to, abyste se mohli stát validujícím uzlem, je přeplatit ostatní uzly za toho privilegium. Jakmile se váš Thornode stane aktivním, budete vydělávat měsíc dokud vás protokol nevyřadí. 

Nikdo nemá licenci ani zvláštní oprávnění být validujícím uzlem. Navíc standardních uzlů, které transakce nepodepisují, může existovat libovolný počet, takže ověřování dat v řetězci bez třetí strany je otevřeno všem.

Ptáte se zda-li je počet 95 uzlů dostatečná decentralizace? Stačí si uvědomit, že je decentralizovanější než všechny tradiční burzy, které v současnosti zpracovávají 99,99% bitcoinových obchodů.

Thorchain rozhodně není tak decentralizovaný jako samotná síť bitcoinu, ale je decentralizovanější než jakékoliv místo, na kterém se ve skutečnosti obchoduje s nativními bitcoiny ve velkém měřítku.

Nutno také zmínit, že tito validátoři ( stejně tak peněženky) jsou anonymní.

Teprve čas ukáže, zda jeho motivační struktura umožní systému Thorchain udržet dostatečnou decentralizaci. 

Zde také vyvstává otázka, proč by měli vaildátoři jednat vhodně? Co jim brání v tom provést takzvaný “rag pull” tedy zmizet s prostředky ke kterým jako validátoři mají přístup?

Proč by měl někdo kdo je anonymní hrát podle pravidel? Na bitcoinové síti se důvěra mezi anonymními cizími lidmi vytváří pomocí ekonomických pobídek.

Právě zde přichází na řadu RUNE token. Tedy nativní token Thorchainu, který je imobilizovaný tak, aby vytvářel správné ekonomické pobídky. Pojďme společně prozkoumat jak tento mechanismus funguje.

RUNE token:

Total supply: 500 000 000 RUNE

Inflace: 0

Chain: Thorchain ( Cosmos SDK/Tendermint consensus)

Rune token má hned několik rolí:

 1. Je to aktivum, ve kterém se účtují poplatky obchodníkům a platí validátorům a poskytovatelům likvidity ( LP).
 2. Používá se pro správu Thorchainu 
 3. Je to aktivum, které musí validující Thorchain uzly složit jako záruku za privilegium ( a odpovědnost) validovat transakce.
 4. Je to aktivum, se kterým musí LP spárovat každý vklad. Pokud tak neučiní polovina jejich aktiv bude vyměněna za RUNE token.

RUNE token jako dluhopis?

Bezpečnostní model Thorchainu se opírá o proof-of-bond. Tím, že Thorchain uzly vydávají dluhopisy, udržují jeho platnost v poctivosti. Přesněji řečeno, tvrdě trestá za špatné chování.

Uzly jsou silně motivovány k tomu, aby jako dluhopis vydávali takové množství RUNE tokenů, které se blíží dvojnásobku hodnoty všech nativních aktiv v poolech likvidity.

Pokud je například v poolech likvidity dohromady 25 milionů dolarů BTC, ETH a USDT, Thor uzly jsou motivováni k tomu, aby kolektivně vydali alespoň 50 milionů dolarů RUNE ve formě dluhopisu.

Pokud tak neučiní, systém Thorchainu se stane “poddluhopisovaný” a začne směřovat poplatky za obchodování od poskytovatelů likvidity směrem k těmto uzlům.

To má zřejmý účinek v tom, že poskytování likvidity je méně výhodné a provozování uzlu je výhodnější. Nakonec likvidita klesne a nabídková válka mezi uzly přinese více RUNE tokenů do celkového dluhopisu. Jakmile uzly soupeřící o zvýšený podíl na příjmech z poplatků obchodování naváží více RUNE tokenů, systém se sám koriguje. A to přináší rovnováhu.

Může nastat i opačná situace: pokud je uzly vázáno příliš mnoho RUNE tokenů, systém začne směřovat výnos z poplatků zpět k poskytovatelům likvidity, mimo uzly. To nakonec přitáhne více likvidity (protože je výhodnější ji poskytovat) a uzly Thor začnou nabízet nižší výnosy za zařazení do množiny validátorů.

Tento mechanismus – v němž se příjmy z poplatků za obchodování automaticky upravují mezi LP a provozovateli Thornodů nazývá “motivační kyvadlo”. Jedná se o jedinečný aspekt konstrukce Thorchainu, který podle mých znalostí nesdílí žádný DEX (Decentralized exchange). 

V praxi jsou ekonomické pobídky takové, že uzly Thor jsou nabádány k udržování vazby RUNE ve výši 2x hodnoty všech uložených aktiv v poolech likvidity. A tak i v nejhorším případě, kdy se uzel domluví, ztrácí 2 dolary za každý dolar, který by mohli ukrást.

Proč musí být RUNE párován s každým tokenem v LP?

Vložíte-li 100 tisíc dolarů v BTC, musí být buď současně spárovány se 100 tisíci dolarů v RUNE tokenu, nebo se automaticky rozdělí na 50 tisíc dolarů v BTC a 50 tisíc dolarů v RUNE, aby bylo dosaženo stejného ekonomického výsledku.

 • Na Thorchainu je každý pool tvořen mincí X + RUNE.
 • Ve většině ostatních DEXů (jako je Uniswap) je každý pool tvořen mincemi X + Y.

Proč se to dělá tímto způsobem?

Protože spárování každého vloženého aktiva proti RUNE (tj. BTC + RUNE nebo ETH + RUNE) Thorchain agreguje likviditu do N počtů poolů, kde N = počet aktiv podporovaných Thorchainem.

 • 10 aktiv v Thorchainu = přesně 10 poolů likvidity (kde každé aktivum je spárováno pouze s RUNE tokenem). Při srovnání s Uniswapem, ve kterém může být každé uložené aktivum spárováno s libovolným  jiným (DAI + ETH a DAI + USDC a DAI + AAVE a DAI + COMP atd.) V tomto modelu je likvidita rozdělena do N počtu poolů, kde N = “binomický koeficient” počtu aktiv podporovaných službou Uniswap. 
 • 10 aktiv v Uniswapu = potencionálně 45 poolů ( kde každé aktivum je spárováno s každým jiným aktivem). Proč je v tomto případě lepší menší počet poolů? Protože když jsou uložená aktiva rozdělena do menšího počtu poolů, je každý pool hlubší. To má za výsledek menší “skluz” pro obchodníky, což znamená lepší sazby, tzn. Více obchodníků tedy více poplatků, více LP a to znamená více likvidity. Toto tedy podporuje příznivý cyklus pro ekosystém. Likvidita přináší likviditu. Vzhledem k tomu jak dobře si Uniswap vedl navzdory modelu rozšířeného poolu, je potenciální likvidita v modelu agregovaného poolu Thorchain hluboká. A díky tomu obchodníci mohou směnit nativní tokeny jako jsou BTC, ETH a další. V pozadí se transakce řeší tak, že se ETH ocení na RUNE a následně RUNE na BTC, což je však pro uživatele neviditelné.

RUNE Valuace je 1:3 

Jak již bylo řečeno, LP musí vložit RUNE ve výši 1x hodnoty jakéhokoli aktiva, které vkládají.

Platí, že za každý 1 dolar vložených aktiv drží porotokol 3 dolary RUNE.

Poskytovatelé likvidity poskytují..

 • 1 dolar BTC v poolu
 • 1 dolar RUNE v poolu

Thorchain uzly poskytují

 • 2 dolary v RUNE tokenu v dluhopisech od validátorů
 • Toto je vynucováno prostřednictvím konkurenčního nabízení a výše popsaného motivačního kyvadla. RUNE lze tedy pravděpodobně ocenit na 3x celkovou hodnotu ( TVL = Total value locked) aktiv v poolech likvidity Thorchain. Jednalo by se o fundamentální hodnotu, zbavenou jakékoli spekulativní prémie.
 • Tedy 1 mld. dolarů ne-RUNE aktiv v poolech = 3 mld. Dolarů základní hodnoty RUNE.

Tento vzorec předpokládá, že každý RUNE je produktivně nasazen v systému Thorchain; ve skutečnosti bude určitá významná část RUNE vždy na jiných burzách, v jednotlivých peněženkách atd. Což znamená, že výsledkem by byla ještě vyšší tržní hodnota. Celý tento aparát naznačuje míru zachycení hodnoty na úrovni aktiv RUNE, která je působivá v jakémkoli scénáři úspěchu Thorchainu.

Proč ale musí Thorchain používat nativní token RUNE jako kolaterál a není zde použitý třeba BTC nebo jakýkoliv stablecoin?

Tohle bude zajímat mnoho skeptických myslí, proč tedy RUNE a ne BTC, USDC nebo USDT? Základním důvodem, proč Thorchain používá své vlastní aktivum (RUNE) namísto toho externího. Je z důvodu potencionálního exogenního Sybilova útoku. 

Tento útok se týká bezpečnosti sítě; konkrétně bezpečnosti poolů likvidity. Podívejme se na tyto scénáře:

 • 1 miliarda dolarů je uložena v poolech likvidity, ve formě BTC, ETH, USDC atd.
 • Útočník chce získat kontrolu nad sítí a tato aktiva ukrást.

Scénář číslo 1.: alternativní realita, kde se jako vklad používá BTC místo RUNE

 • Pool likvidity ve výši 1 miliardy dolarů tvoří
 • 500 milionů dolarů různých kryptoaktiv 
 • 500 milionů dolarů BTC v poměru 1:1 v každém poolu.
 • V rámci pobídek budou mít uzly Thorchain uloženy 2 miliardy dolarů v BTC.

Co se stane?

 • Útočník získá (nebo již má) 1,333 miliardy dolarů v BTC za ⅔ většinový podíl.
 • S většinovým podílem může nyní útočník teoreticky ukrást
 • 500 milionů dolarů kryptoaktiv +
 • 500 milionů dolarů BTC (z poolů) +
 • 666 milionů dolarů BTC (z dluhopisů ostatních uzlů).
 • Útočník může také prodat původní investici ve výši 1,333 miliardy dolarů čistého zisku.
 • Čistý net profit útočníka : 1.6b dolarů

Scénář číslo 2.: RUNE se používá jako záloha

 • Fondy likvidity v hodnotě 1 miliardy USD jsou tvořeny 
 • 500 milionů dolarů různých kryptoaktiv
 • 500 milionů v RUNE tokenu 1:1 v každém poolu
 • Thorchain uzly poskytly 2 miliardy dolarů jako dluhopisy ve formě RUNE tokenů

Co se stane?

 • Útočník získá 1,33 miliardy dolarů v RUNE tokenu za ⅔ tedy většinový podíl.
 • S většinovým podílem může nyní útočník teoreticky ukrást 
 • 500 milionů dolarů kryptoaktiv +
 • 500 milionů dolarů RUNE tokenů z poolu +
 • 666 milionů dolarů RUNE tokenů z ostatních uzlů, které poskytují dluhopisy
 • Ale ve chvíli, kdy k tomu dojde, RUNE prudce klesne k nule (Thorchain byl hacknutý!!)
 • Čistý výsledek pro útočníka: Ztráta 833 milionů dolarů + 500 milionů dolarů + haléře v tokenu RUNE

To je důvod, proč Thorchain potřeboval endogenní aktivum (RUNE) namísto exogenního aktiva jako je třeba BTC: aby bylo matematicky nepravděpodobné získat zisk získáním kontrolního podílu v Thorchainu. 

Stojí za zmínku, že mít vlastní token také umožňuje nastartovat a motivovat k včasné likviditě, platit za práci vývojářů, podporovat spekulace a kultivovat komunitu finančně zainteresovaných subjektů. To vše je však druhotné vzhledem k zásadnímu bezpečnostnímu řešení výše popsaného problému exogenního útoku Sybil.

Dobře, ale nezanamená to, že každý LP si musí koupit RUNE a tím pádem mít expozici vůči RUNE? A není to hromada zbytečných frikcí? Ano i ne.

Zaprvé si uvědomte, že v případě Uniswapu tento problém existuje také. Namísto toho, abyste museli vlastnit RUNE, abyste mohli například uložit DAI na Uniswap, museli byste vlastnit ETH, AAVE nebo jakékoli jiné aktivum, se kterým ho spárujete. V Thorchaniu i Uniswapu je třeba uložit dvě aktiva, i když LP může chtít vlastnit pouze jedno. Navzdory tomuto “štěpení” se Uniswap ukázal jako masivně úspěšný.

Je tedy pravda, že když poskytujete likviditu v Thorchainu ( nebo Uniswapu), musíte poskytnout aktiva dvě. Mnoho LP nebude chtít expozici vůči RUNE, a to je řešitelný problém:

 • LP si může RUNE raději půjčit než koupit. To povede k robustním trhům s půjčkami RUNE.
 • LP může zajistit RUNE tak, aby byla rizikově neutrální. To povede k robustním trhům s deriváty pro RUNE.
 • Zprostředkovatelné ( smart kontrakty) mohou spojit držitelé RUNE s LP, čímž zabrání tomu, aby jeden z nich musel držet dvě aktiva.
 • Chytří podnikatelé vymyslí další mechanismy.

Stojí za zmínku, že LP mohou poskytovat “asymetrickou” likviditu, což znamená, že ukládá pouze jedno aktivum ( místo páru). To je pohodlné a jednoduché, ale zatímco je toto aktivum uloženo, je automaticky rozděleno na obě poloviny páru, takže expozice zůstává. 

Ve výsledku, potřebu LP držet RUNE token lze zmírnit několika způsoby. Někdo musí držet RUNE, ale nemusí to být LP.

“Immmutable” výnos z bitcoinu poprvé v historii

Pravděpodobně nejzajímavější věc na Thorchainu vůbec nesouvisí s obchodováním..

“Dobře Dane, protože já svůj BTC hodlím a na další kryptoměny kašlu!”

Tak tady to máte… Thorchain umožňuje výnos z nativního bitcoinu.

Ale ne jen tak ledajaký výnos… jedna se o transparentní neúřední, soukromý, neměnný výnos bez hranic. Nikde v kryptouniverzu to dosud nebylo v takovém měřítku možné.

Jak to funguje? Největším z poolů likvidity společnosti Thorchain bude pool bitcoinů. Ti, kdo do tohoto poolu bitcoiny vloží, získají výnos odvozený od obchodních poplatků, které platí ti, kdo bitcoiny směňují.

Velké množství bitcoin držitelů bylo rozhodnuto a přinuceno ( pokud chcou výnos ze svých BTC), k tomu aby své BTC uložili u centralizovaných správců, jako jsou BlockFi, Gemini nebo Celsius. I když se převázně jedná o seriózní společnosti, všichni správci mají svá rizika:

Hacky, krádeže zevnitř, katastrofické chyby

 • Provozní rizika ( co s těmi bitcoiny dělají?).
 • Rizika zabavení a zmrazení (vláda nebo společnost vám může BTC zabavit).

Za tato rizika jste kompenzováni výnosem. BlockFi však nedávno snížila výnos z účtů nad 1 BTC na pohá 2 % ročně. Take prováděli obchodování, s kterou by většina uživatelů nesouhlasila.

Navzdory rizikům a relativně nízkému výnosu tito správci vybudovali podniky s mnoha spokojenými zákazníky.

Přesto s každým takovým správcem přicházíme o vlastnost neměnnosti, která je nativnímu BTC osobní.

Pokud jste bitcoinový nadšenec a věříte v decentralizovaný blockchain mělo by vás to zajímat.

Podle mých znalostí je Thorchain jedinou nezaměnitelnou alternativou pro výnosy z nativního bitcoinu ve velkém měřítku.

Je pravda, že existuje riziko protokolu, které je třeba před použitím uvážit, ale všechna výše zmíněná depozitní rizika jsou pryč. Je třeba také uznat, že vložením kapitálu do likviditních poolů jste vystaveni něčemu, čemu se “impermanent loss”.

Vzhledem k tomu, že výnos z BTC od Thorchainu je obecně vyšší než u jakéhokoli správce a všechna správcovská rizika jsou odstraněna, mohl by se bitcoinový pool likvidity Thorchainu stát jedním z nejhlubších na světě. A díky této likviditě se určitá významná číst globálního obchodování s bitcoiny může konečně přesunou pryč z centralizovaných burz.

Nezaměnitelnost bitcoinu při výměně 

Z pohledu uživatelů bitcoinu je na Thorchainu důležité to, že rozšiřuje klíčovou vlastnost bitcoinu, kterou je jeho neměnnost, z peněžní vrstvy na vrstvu směnnou. To je v mých očích průlomové.

Poté, co byl Thorchain konečně spuštěn, se stal jediným způsobem, jak

 • Decentralizovaně a ve velkém měřítku obchodovat s nativními bitcoiny a dalšími digitálními aktivy.
 • Decentralizovaně a ve velkém měřítku vydělávat na výnosu z nativních BTC

To znamená, že už žádné zabalené “wrappované” tokeny na DEXech založených na Ethereu (Uniswap). To znamená žádnou cenzuru transakcí. To znamená žádnou institucionální kontrolu nebo státní zákazy. Žádní prostředníci. Žádní zprostředkovatelé. „Immutable“ (Nezměnitelné)!

A je to opravdu tak velký problém?

Přemýšlejte, Bitcoin <> Tether. Tento trh je zdaleka největším a nejlikvidnějším trhem s kryptoměnami. Veškeré obchodování na tomto trhu probíhá buď s centrálními správci, nebo se zabalenými tedy ne nativními ERC-20 tokeny ( ERC-20 standard pro tokeny na síti Etherea)

Díky Thorchainu mají BTC/USDT a mnoho dalších velkých cross-chain trhů konečně vysoce likvidní, nativní místo obchodování, které je bez hranic, decentralizované, open-source, a tudíž neměnné.

Thorchain a ShapeShift

Společnost ShapeShift s velkým zájmem projekt Thorchain sleduje.

Již v lednu 2021 Erik Voorhees oznámil změnu obchodního modelu, která jim umožnila odstranit dohled nad KYC, a tím lépe chránit a obsluhovat zákazníky. Zapojili desítku decentralizovaných burz, ačkoli všechny byly pouze Ethereum/ERC-20.. Až doposud.

Spuštěním Thorchainu je ShapeShift první společností, která umožňuje decentralizované peer-to-pool obchodování mezi nativním BTC, LTC, ETH a dalšími tokeny.

Erik Voorhees zmínil, že důvodem je ten, že svobodní lidé mají právo na finanční soukromí, otevřené obchodování a solidní peníze.

Spuštění Thorchain je historickou událostí pro naši společnost, zákazníky i pro celou kryptografickou komunitu. A od 15. Dubna 2021 veškeré obchodování na ShapeShift probíhá pouze na DEXu. 

V blízké budoucnosti můžeme čekat implementaci s blockchainem Terra (Luna) a její digitální decentralizovanou stablecoinou UST, což dále podporuje svobodu financí v dnešní bláznivé době.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x