Ze všech témat souvisejících s obchodováním se právě psychologii dostává nejmenšího prostoru.

Hned na začátku jen tak krátce na okraj, jakákoliv obchodní moudrost je obecně zcela zbytečná, dokud se s ní nemůžete ztotožnit a internalizovat ji prostřednictvím osobní zkušenosti.

V případě psychologie obchodování bývá úroveň diskuse až na několik velmi významných výjimek poměrně nízká. Koluje tu hromada neurčitých „mouder“, něco o tom, že by snad člověk měl být robotem bez emocí (cože?), a tak dále.

(Pro pořádek dodávám, že si nemyslím, že diskreční obchodníci musí být roboty bez emocí. Předpoklad je v základní rovině přinejmenším pochybný. Pokud chcete obchodovat jako robot, pak svou strategii zautomatizujte. Téměř jistě nelze být diskrečním obchodníkem zcela bez emocí. Někteří zarytí internetoví logici budou nesouhlasit, ale to je jedno. Spíše jde o to, že pokud jste diskreční obchodník, měli byste poznat své emoce a duševní stavy obecně a využít je ve svůj prospěch. Nejsou něčím, co byste vždy nutně za každou cenu měli potlačovat. Záměrně zde mluvím vágně, protože toto téma je trochu mimo rámec tohoto článku, ale i tak jsem si myslel, že stojí za krátkou zmínku).

Tento článek nepíšu proto, abych Vás „napravil“. To můžete udělat jen Vy a Vaše zkušenosti z obchodování. Možná z toho udělám seriál, ale uvidíme. Je to pokus poskytnout poměrně ucelenou definici a rámec psychologie obchodování, abyste alespoň věděli, kde hledat, pokud máte pocit, že Vás Vaše mentální hra brzdí.

Zbytek je na Vás, abyste identifikovali své konkrétní problémy a vytvořili řešení na míru. Neexistují žádná univerzální řešení.

Opět netvrdím, že se tímto tématem nezabývalo několik vynikajících mozků. Všichni známe klasické texty. Jednoduše se domnívám, že začátečníci jsou zahlceni hromadou nesmyslů a obecných blábolů, které nejsou nesmírně užitečné.

Tento článek není v žádném případě vyčerpávající, nic moc nového zde není, [sem vložte další kvalifikované poznámky].

Pojďme tedy přidat trochu masa na kost, hm?

Rámec

Myslím, že je užitečné mít hrubý rámec, který nastíní, které složky obchodování jsou nejvíce ovlivněny psychikou člověka.

Samozřejmě, že prakticky všechny složky obchodování jsou ovlivněny psychikou člověka, ale zde je můj pokus o něco rozumného (nebo alespoň o oblasti, o kterých si myslím, že jsou nejvíce použitelné pro začátečníky).

  1. Provádění obchodů / vstupy
  2. Řízení obchodů
  3. Výkyvy kapitálové křivky

Existují i další a jsem si jistý, že nějaký génius v komentářích dokáže vyvrátit všechny výše uvedené a vymyslet ohromující podkategorie, ale tohle je to, s čím pracujeme (bez konkrétního pořadí).

Pojďme si o každé z nich postupně promluvit.

Provedení obchodu / vstup

Nebudu schopen popsat všechny případy toho, jak může špatné myšlení (to je ale blbá fráze; prosím, dovolte) negativně ovlivnit složku obchodu.

Proto se budu věnovat těm nejčastějším.

U provádění obchodů a vstupů je jedním z nejvýznamnějších problémů nestisknutí spouště, tj. provedení obchodu na základě Vaší analýzy, jakmile se uskuteční.

Je důležité probrat, proč je to tak chronický problém. Nechci se tomu věnovat příliš dlouho, ale identifikace příčin může pomoci s některými naléhavými opravami.

Za prvé, existuje tendence spojovat technickou analýzu s obchodováním. Jinými slovy, potíže s realizací jsou podle mého názoru vedlejším produktem přílišného množství technické analýzy a příliš malého množství skutečného obchodování. Rozhodně to není totéž. Stačí se podívat například na Twitter. Je velmi snadné získat přístup ke stejným úrovním/čárkám, indikátorům atd. jako všichni ostatní. Přesto ne každý vydělává peníze. Dává to však smysl. Kreslení do grafů není obchodování. Dále, ani dobré prediktivní schopnosti kreslení grafů se přímo nepromítají do dobrého obchodování.

Za druhé, a tento bod také souvisí s prvním, nejhorší obchodníci jsou často ti, kteří mají neukojitelnou touhu po jistotě. Potřebují, aby se cena pohybovala přesně jako v jejich klikaté čáře. Všechno se musí rychle odvíjet. Každé uzavření svíčky by mělo být předvídatelné a býčí/medvědí, aby doplnilo jejich představu. A tak dále. Na tohle všechno se vykašlete. Existuje důvod, proč jsou intelektuálové často těmi nejhoršími obchodníky. Musíte, jak se jednou svěřil jeden můj kolega, přijmout chaos.

Skvělé, Tomáši. Spekuloval jsi o některých příčinách posrané exekuce, ale jak se mám vlastně k problému postavit?

Budeme to řešit dvěma způsoby.

Velikost pozic a vstupní kontrolní seznamy.

Velikosti pozic

Tomuto tématu se budeme věnovat samostatně, ale týká se i provádění obchodů.

Jedním z možných důvodů obav z provedení obchodu je příliš velké riziko. V tomto případě je jedno, zda se jedná o relativní (% účtu) nebo absolutní (kolik jste si spočítali, že ztratíte, pokud to dojde až po Váš stop loss).

(Ještě na okraj, nesouhlasím zcela s myšlenkou, že byste měli každý obchod, do kterého vstoupíte, považovat za ztrátový a být s tímto výsledkem spokojeni. Jistě, je to ucházející lakmusový papírek pro řízení rizik, ale co je to za blbý přístup k trhům! Pokud jste obchod odepsali a myslíte si, bude k ničemu, tak ho možná ani raději nedělejte? Obchody, které beru, jsou ty, ve kterých skutečně chci být, a cítím vděčnost, že jsem mohl jednat na základě příležitosti. Pokud zajdete s myšlením „každý obchod je ztráta a já jsem s tím v pohodě“ příliš daleko, můžete ospravedlnit nekonečně mnoho sračkoidních obchodů přijatých s malým rizikem. Podle mého názoru to není dobré).

Než začnou komentáře zaplavovat všichni géniové Kellyho Kritéria, kteří dosáhli vrcholu na střední škole, mluvím konkrétně o tom, jak velikost pozice (ať už člověk dospěl k tomuto číslu jakkoli) ovlivňuje duševní stav člověka. Neříkám paušálně riskovat více/méně.

Každopádně.

Pokud jste příliš vyděšeni, abyste provedli svůj vlastní plán, odbourání určitého rizika, tj. menší velikost, je dobrým výchozím bodem.

Ať už snížíte riziko na obchod obecně, ať už přejdete ke škálování do pozic, ať už se rozhodnete rozdělit kapitál určený k otevření pozic a přidat zbytek po „potvrzení“; to vše jsou varianty stejného principu.

Hovorově řečeno, pokud riskujete 10 % svého účtu na jeden obchod, pravděpodobně si dáváte velmi pečlivě záležet, aby vše bylo perfektní a hvězdy byly ideálně nastaveny, než nakonec stisknete spoušť. Z uvedených důvodů je to špatný způsob, jak se dívat na trhy. Pokud riskujete možná 1-2 % svého účtu na obchod, budete ochotnější se zapojit a také méně „otřeseni“, pokud věci nepůjdou okamžitě vaším směrem.

TL;DR Pokud na obchodech nestisknete spoušť, snižte svou velikost, zatímco jste v pohodě s tím, že se cítíte nekomfortně.

Vstupní kontrolní seznamy

Toto je poměrně jednoduchá záležitost.

Vstupní kontrolní seznam je, jak název napovídá, seznam podmínek, které je třeba splnit před vstupem do obchodu.

Rád bych poskytl šablonu, ale už ji nepoužívám a je celkem zbytečné vytvářet nějakou obecnou. Kontrolní seznam by měl být přizpůsoben vašemu obchodnímu systému a stylu obchodování. Jste jediná osoba, která ho může skutečně sepsat.

Nicméně existuje základní heuristika, kterou můžeme použít.

Pokud při striktním dodržování kontrolního seznamu často selháváte nebo nevyužíváte obchodní příležitosti, snižte rozsah svého kontrolního seznamu.

Pokud se striktním dodržováním svého kontrolního seznamu často dostáváte do podělaných nebo předčasných obchodů, potřebuje váš kontrolní seznam více rozvinout.

Setkal jsem se s obojím.

U první skupiny budete mít obchodníky, kteří jsou paralyzováni analýzou a mají 100bodový kontrolní seznam. Všechno musí být naprosto dokonalé, aby vůbec mohli ponořit prsty do vody. Hvězdy v jedné linii, Saturnovy prstence ve správném úhlu, retrográdní Merkur v maximální síle, správný měsíční cyklus atd. Pokud vám to zní povědomě a pokud se neustále utápíte v nepovedených obchodech a musíte se ohánět dokonalou technickou analýzou, abyste se s tím vyrovnali, pak uberte na kontrolním seznamu. Méně je více. Nemůžete a nikdy nebudete moci kontrolovat všechno. Pokud je pro vás tento předpoklad a jeho důsledky intelektuálně nepřekonatelný, pak možná obchodování není pro vás.

Pro druhou skupinu budou většinou novější obchodníci s hromadou dobře míněných, ale v konečném důsledku užitečných pravidel jako „Žádné FOMO!“ a „Pozor na „otočkové“ svíčky!“, která však neefektivně filtrují mizerné obchody. Je pravda, že je důležité vědět, kdy neobchodovat atd. Pokud váš vstupní kontrolní seznam neprovádí screening obchodů za vás, nebo pokud jej můžete použít k ospravedlnění prakticky jakéhokoli obchodu, pak je příliš (věcně) krátký. Pokud vám to zní povědomě, přečtěte si článek o obchodních systémech a přidejte do svého kontrolního seznamu nějaká pravidla navíc.

Myslím, že to je prozatím vše, co se týká exekuce.

Na určité úrovni všichni víme, jak vypadají oblasti, kde se obchoduje. Někdy stačí přestat s mentální gymnastikou a prostě obchodovat.

Praktičtěji řečeno, uvážlivé stanovení velikostí pozic a účinný kontrolní seznam pro vstup do obchodu mohou těm, kteří s tím bojují, pomoci dlouhodobě.

Před čímkoli z toho však musíte přijmout myšlenku, že jistota je nedosažitelná. Pracujeme s pravděpodobností a snažíme se co nejlépe pohybovat v různých odstínech šedi.

Řízení obchodu

Tato část bude o něco chudší než ostatní.

Stejně jako dříve se podíváme na dva aspekty toho, jak může psychologie obchodování ovlivnit řízení obchodu. Zaměříme se na řízení obchodů na základě PnL a na plánování řízení obchodů obecně.

Řízení obchodu na základě PnL

Existuje důvod, proč řada zkušených obchodníků běžně doporučuje obchodovat bez PnL na obrazovce.

Základním předpokladem je, že trh nezajímá, zda vyděláváte, nebo proděláváte. Vaše rozhodnutí by se měla řídit procedurální správností, tj. činit „správná“ rozhodnutí v souladu s vaším obchodním systémem a trhem před vámi.

Mezi běžné průsery související s PnL patří předčasné uzavírání vítězných obchodů jen proto, že byly na začátku v ofsajdu, držení vítězných obchodů za předem stanovenou oblastí take profit, aby se dosáhlo libovolné hodnoty PnL, svévolné posouvání stopu na break even, aby se získal „volný obchod“, i když to nemá žádný platný základ a může to snížit očekávanou hodnotu obchodu, a tak dále.

Všichni jsme to zažili. Jsem si docela jistý, že káži sboru.

Naštěstí je „lék“ poměrně základní. Schovejte svůj PnL.

Jedná se o krátkodobou nápravu, která funguje, ale má dlouhodobější důsledky, které chvíli potrvají, než si je uvědomíte. 

Souvisí to s tématem velmi omezené „kontroly“ nad trhy. To spoustu lidí pochopitelně děsí. My však máme kontrolu nad svým jednáním. Domnívám se, že kariérní obchodníci jsou alespoň trochu (podle mého názoru výrazně) orientováni na proces, tj. zaměřují se na „správné“ obchodování a přijímání správných rozhodnutí v daném okamžiku, na rozdíl od čistě výsledkového zaměření. Nutně jsou tyto dvě věci v tradingu úzce propojeny, ale pokud máte ziskový/otestovaný/podle vašich kritérií platný obchodní systém, pak je vaší úlohou jej věrně provádět a být schopen se vyrovnat s tím, kdyby se objevily náhodné shluky ztrát apod.

(To přináší zcela samostatnou diskusi. Konkrétně, jak se dá odlišit náhodný shluk ztrát od systému, který již nefunguje? Na to neexistuje jednoduchá odpověď, a i kdyby existovala, byla by nad rámec tohoto článku. Možná seženu nějakého kvantového člověka s IQ 400, který mi přijde vysvětlit matiku. Nebo taky ne. Obecně jsem ochoten říci, že byste měli být shovívavější k systémům, které mají mnohem více zpětného a živého testování, a méně shovívavosti ke krátkodobým výhodám. To je námět k zamyšlení.)

TL;DR Schovejte svoje PnL, soustřeďte se na to, abyste byli v první řadě dobrým obchodníkem a v druhé řadě tiskařem peněz. Tak nějak.

Plánování řízení obchodů

Tato část je opravdu přímočará, ale přesto stojí za to ji uvést.

Nejjednodušší způsob, jak si z řízení obchodu udělat psí večeři, je vůbec ho neplánovat.

Mluvím o naprostých základech. Vstup, cíl, zneplatnění a problémové oblasti. Časové rámce, zavírání svíček a všechen ten jazz jsou také skvělé.

Opět se vyhnu složitému převyprávění řízení obchodů, ale jako příklad je v něm uveden solidní rámec.

Výhodou plánu je, že jste při jeho tvorbě „objektivní“. Ještě nejsou v sázce žádné peníze, žádná blikající světla, žádné houpající se PnL.
Parametry obchodu nastavené ve fázi plánování jsou téměř vždy spolehlivější, než když jste pohodlně v zeleném a počítáte, kolik různých 5/10 můžete vzít do Nobu, pokud cena dosáhne rezistence 3 na rozdíl od rezistence 2.

Důvěřujte takříkajíc střízlivému já.

To je vše o řízení obchodů.

Obchodujte bez PnL a mějte plán.

Pokud se přistihnete, že ohýbáte svoje PnL nebo mačkáte kalkulačku zisku na webové stránce bucketshopu, zvažte uzavření obchodu.

Propast mezi technickou analýzou a skutečným obchodováním se nejvíce prohlubuje v oblasti řízení obchodů. Neberte obchod jako samozřejmost jen proto, že jste na obrazovku plácli nástroj vypočítávájící R

Výkyvy kapitálové křivky & (ne)úspěšné série

Předchozí části byly zaměřeny na to, jak může psychologie člověka ovlivnit konkrétní obchod. Tato část se zaměřuje spíše na vaši kariéru obchodníka jako takovou.

Pokusím se do ní vtěsnat mnoho témat. Zmenšování a zvětšování velikosti pozic, ztrátové a vítězné série a podobně.

(Každá podkategorie by mohla být samostatným článkem. To platí pro většinu věcí, o kterých se v tomto článku píše. Škoda. Trh je v pohybu, takže se cpeme. Na nejrůznější tradingové vzdělávání bude čas, až bude na trhu zase nuda. Doufám, že mi odpustíte zkratky apod :).

Není neobvyklé, že se rozvíjející se obchodníci domnívají, že by měli během vítězných sérií zvětšovat velikost pozic a během ztrátových sérií naopak zmenšovat.

To za předpokladu, že nevěří ničemu divokému, např. zvětšovat během ztrátových sérií, aby se „vrátili zpět“, a zmenšovat během vítězných sérií, aby „vychladli“. To je hloupost, prosím, nedělejte to.

Můj osobní názor je, že pokud se vám daří, má smysl šlápnout na plyn. Trh k vám nebude vždy milý a každý systém prochází vrcholy a pády podmíněnými tržními podmínkami a spoustou dalších faktorů. Pokud se vám daří, neberte to jako samozřejmost a využijte toho.

Osobně se však nedomnívám, že zvětšování velikosti pozic je tou nejlepší volbou. Jak bylo popsáno v předchozích částech, zvětšování může mít nezamýšlené důsledky. A to ani nemluvím o riziku skluzu atd. a o tom, že některé strategie prostě neškálují nahoru tak dobře. Z psychologického hlediska by se mohly objevit stejné problémy s prováděním obchodů, pokud najednou dáváte na stůl mnohem více.

A co hůř, představte si, že první obchod, který se rozhodnete dimenzovat, skončí jako ztrátový. Najednou jste ztratili více, než jste zvyklí. Obvykle následují špatné věci. Zmeškání dalšího obchodu kvůli nedostatku sebedůvěry, skok do neoptimální příležitosti, abyste si „vynahradili“ prohloubenou ztrátu, atd. Tím vším jsem si už prošel.

Jaký je tedy podle mého názoru lepší způsob, jak šlápnout na plynový pedál, když to zrovna drtíte?

Obchodujte více!

Více nastavení, více časových rámců, více trhů. Zapojte se do trhu, ale nechte si své sázky tak, jak byly.

Zjistil jsem, že mně osobně to fantasticky funguje, ale vaše osobní experimenty mohou dospět k jinému závěru. To je samozřejmě v pořádku.

Snížení velikosti je zajímavé. Pokud se argument o nezvyšování velikosti vezme za bernou minci, pak by z toho logicky vyplývalo, že když jste na ztrátové vlně, neměli byste snižovat velikost, ale spíše obchodovat méně. To není nerozumný postoj.

Já jsem však konzervativnější.

Pokud jsem na ztrátové sérii, což pro mě znamená 3+ po sobě jdoucích ztrátových obchodů, obvykle snížím velikost zhruba o 50 %.

Není to nějaká psychologická berlička, ale prostě obranný mechanismus pro můj kapitál. Možná je ztrátová série znamením, že se podmínky na trhu změnily. Možná přestala fungovat nějaká výhoda nebo je výrazně méně účinná. Pro tento konkrétní přístup nemám silné intelektuální opodstatnění, prostě se mi osvědčil.

Za předpokladu, že používáte nějakou verzi modelu fixního rizika, ať už na obchod nebo na nastavení, je velikost něco, co se stejně mění v závislosti na vašem kapitálu nebo očekávaném nastavení, které obchodujete. Z tohoto důvodu se rád držím těchto parametrů jako určujících pro stanovení velikosti spíše než toho, jak se cítím nebo jak se mi daří.

Opět, ačkoli to není zcela logicky konzistentní, mám dobré výsledky s udržováním stejného sizingu a obchodováním více, když se mi daří, a snižováním velikosti při ztrátové sérii, abych byl extra konzervativní.

Dost težko si představuju, jak je to blbý pocit zvětšit velikost na vítězné vlně a mít hned první obchod ztrátový. Právě z tohoto důvodu se tomu vyhýbám.

Psychologie snižování velikosti může být drsná. Je to téměř jako trest. Vyzývám vás, abyste se na to tak nedívali. Kapitálové křivky mají mít vzestupný trend, ne letět vertikálně vzhůru. Snížením velikosti, když začneme dostávat rány, se pokoušíme věci srovnat (v nejlepším případě), ale přinejmenším nastavit vyšší minimum na konci ztrátové série.

Netřeba dodávat, že pokud zjistíte, že změna velikosti jakýmkoli způsobem negativně ovlivňuje vaše obchodování (ať už je to mikromanagement, když jste v příliš velkém objemu, nebo přílišná spokojenost, když riskujete příliš málo), pak si s tím příliš nehrajte.

Když pomineme matematiku/Kellyho kritérium/očekávanost, pokud jde o velikosti pozic, ať už k tomuto číslu dojdete jakkoli, je dobré pouze tehdy, pokud vám umožní soustředit se na dobré obchodování a orientovat se na proces. Je mi jedno, jestli nějaká kvantová excelová tabulka říká něco jiného; není to dobré, pokud vás to nutí obchodovat jako hovno.

Závěrečné myšlenky

Děkujeme, že jste to dočetli až sem.

Doufám, že se vám líbil trochu hovorovější charakter tohoto článku.
Doufám, že po přečtení tohoto článku pochopíte frustraci, kterou jsem vyjádřil na začátku článku. Toto téma je tak důležité, ale většinou se mu dostane nanejvýš uznalého přitakání s několika málo praktickými body.

Jeden z posledních návrhů, který bych vám rád zanechal, je následující. Ujistěte se, že ve vašem obchodním deníku je místo, kam můžete zaznamenávat své pocity a emoce během obchodování. Jak se cítíte po spuštění obchodu, jak se cítíte v souvislosti s rozhodováním o řízení a po dokončení obchodu.

To se stane neocenitelným zdrojem informací, o kterém budu psát zase někdy příště.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x