Pokud čtete tento článek, pak jste uživatelem moderního webu, brouzdání po něm je dnes už jiná zkušenost než byla před 10 lety. Jak se web vyvíjel a co je ještě důležitější – kam směřuje?

Zamysleli jste se někdy nad tím jak internet každodenně ovlivňuje váš život? Zamyslete se, jak se v důsledku internetu změnila společnost. Platformy sociálních médií. Mobilní aplikace a tak dále.

Vypadá to, že internet znova prochází další změnou paradigmatu.

Evoluce Webu

Web se v průběhu let velmi změnil a jeho dnešní aplikace jsou téměř k nepoznání v porovnání s webem, který tady byl na jeho začátku. Vývoj webu se často dělí na tři samostatné etapy: Web 1.0, Web 2.0 a Web 3.0.

Web 1.0?

Web 1.0 byl první verzí webu. Většina uživatelů byla konzumenty obsahu a tvůrci byli obvykle vývojáři, kteří vytvářeli webové stránky obsahující informace podávané převážně ve formě textu či obrázku. Web 1.0 trval přibližně od roku 1991 do roku 2004.

Skládal se z webů, které místo dynamického obsahu HTML nabízel pouze obsah statický. Také zde chyběla možnost interakce. Web 1.0 si lze představit jako stránky pouze pro čtení.

Web 2.0

Většina z nás se setkala především s webem v jeho současné podobě, běžně označované jako web 2.0, na který se dá pohlížet jako na web interaktivní a sociální. 

Není potřeba být vývojářem na to, abyste se podíleli na tvorbě webu. Mnoho aplikací umožňuje snadnou a rychlou možnost tvorby.

Pokud máte myšlenky, které chcete sdílet se světem, můžete. Pokud chcete nahrát video a umožnit milionům lidí, aby ho viděli, komentovali ho a komunikovali tak s vámi, i to je možné.

Web 3.0 je poměrně jednoduchý a díky jeho jednoduchosti se tvůrci stává stále více lidí všemožně na světě.

Web je v dnešní podobě v mnoha oblastech opravdu skvělý, jsou ale oblasti, kde může být lepší.

Monetizace a zabezpečení webu 2.0

Ve světě webu 2.0 se životní cyklus mnoha populárních aplikací řídí společným vzorem. Zamyslete se nad některými aplikacemi, které denně používáte, a jak se na ně mohou vztahovat následující příklady.

  1. Společnost spustí aplikaci
  2. Zapojí co nejvíce uživatelů 
  3. Poté zpeněží svou uživatelskou základnu

Když vývojáři nebo společnost spustí populární aplikaci, uživatelské prostředí je často velmi šikovné, i proto popularita aplikace roste. To je jeden z hlavních důvod, proč se projektu daří rychle získávat oblibu.

Zpočátku si mnoho softwarových společností nedělá starosti s monetizací. Soustředí se výhradně na růst a na získávání nových uživatelů. Nakonec však musí začít vytvářet zisk.

Často taky zvažují roli externích investorů. Omezení spojená s přijímáním věcí, jako je rizikový kapitál, často negativně ovlivňují životní cyklus a nakonec i uživatelskou zkušenost mnoha aplikací, které dnes používáme.

Pokud tedy společnost přijme rizikový kapitál, její investoři často očekávají vysokou a rychlou návratnost.

To znamená, že namísto toho, aby se společnost vydala cestou udržitelného modelu růstu, který by mohla udržet organickým způsobem, je často tlačena ke dvěma cestám. K reklamě nebo k prodeji osobních údajů.

U mnoha společností typu web 2.0, jako jsou Google, Facebook, Twitter a další, vede více k personalizovanějším reklamám. To vede k většímu počtu kliknutí a v konečném důsledku k vyšším příjmům z reklamy. Využívání a centralizace uživatelských dat je základem fungování webu, jak ho známe a používáme dnes.

Bezpečnost a ochrana soukromí

U aplikací Webu 2.0 dochází poměrně často k narušení bezpečnosti dat. Existují dokonce webové stránky zabývající se narušením vašeho soukromí a informují o tom, kdy byla vaše data ohrožena.

Také nemáte žádnou kontrolu nad svými daty ani jak jsou uložena. Ve skutečnosti společnosti často sledují a ukládají údaje uživatelů bez jejich souhlasu. Všechny tyto údaje pak vlastní a kontrolují společnosti, které mají tyto platformy na starosti.

Ohroženi jsou také uživatelé, kteří žijí v zemích, kde se musí obávat negativních důsledků svobody projevu.

Vlády často vypínají servery nebo zabavují bankovní účty, pokud se domnívají, že osoba vyjadřuje názor, který je v rozporu s jejich propagandou. Díky centralizovaným serverům mohou vlády snadno zasahovat, kontrolovat nebo vypínat aplikace podle svého uvážení.

Protože banky jsou také digitální a pod centralizovanou kontrolou, vlády často zasahují i tam. Mohou uzavřít přístup k bankovním účtům nebo omezit přístup k finančním prostředkům v době výkyvů, extrémní inflace nebo jiných politických nepokojů.

Web 3.0 si klade za cíl vyřešit mnoho z těchto nedostatků tím, že od základu přehodnotí způsob, jakým vytváříme aplikace a jak s nimi komunikujeme.

Web 3.0

Mezi webem 2.0 a 3.0 je více elementárních odlišností, decentralizace je ale v jeho jádru.

Web 3.0 rozšiřuje internet, jak ho známe dnes.

Charakteristiky webu 3.0:

  • Ověřitelný
  • Není třeba důvěry díky blockchain technologii (trustless)
  • Samosprávný
  • Bez povolení
  • Nativně integrované platby
  • Distribuovaný a statný

Na webu 3.0 vývojáři obvykle nevytvářejí a nenasazují aplikace, které běží na jednom serveru nebo které ukládají svá data do jediné databáze (obvykle hostované a spravované jediným poskytovatelem cloudových služeb).

Místo toho aplikace webu 3.0 běží buď na blockchainech, decentralizovaných peer-to-peer uzlech (serverech), nebo na kombinaci obojího, která tvoří kryptoekonomický protokol. Tyto aplikace se často označují jako dapps (decentralizované aplikace) a s tímto termínem se v oblasti webu 3.0 setkáte často.

Aby bylo dosaženo stabilní a bezpečné decentralizované sítě, jsou účastníci sítě motivováni a soutěží o to, aby poskytovali co nejkvalitnější služby všem, kteří ji používají.

Když uslyšíte o webu 3.0, všimněte si, že se často mluví o kryptoměnách. Z důvodu že kryptoměna hraje v mnoha těchto protokolech velkou roli. Poskytuje finanční pobídku (tokeny) pro každého, kdo se chce podílet na vytváření, řízení, přispívání nebo vylepšování některého z projektů samotných.

Tyto protokoly mohou často nabízet řadu různých služeb, jako jsou výpočetní služby, které v minulosti běžně poskytovali poskytovatelé cloudových služeb.       

Lidé si zde mohou vydělat různými způsoby, a to na technické či netechnické úrovni.

Spotřebitelé služby obvykle za používání protokolu webu 3.0 platí, podobně jako by dnes platili poskytovateli jako je třeba WEDOS. Až na to, že v případě webu 3.0 jdou přímo k účastníkům sítě.

V tomto případě, stejně jako v mnoha jiných formách decentralizace, jsou vyřazeni zbyteční a často neefektivní prostředníci. 

Mnoho protokolů webové infrastruktury, jako je Filecoin, Livepeer, Arweave a The Graph, vydalo užitkové tokeny, pomocí kterých řídí fungování protokolu. Tyto tokeny také odměňují účastníky na mnoha úrovních sítě. Dokonce i nativní blockchainové protokoly, jako je Ethereum, fungují tímto způsobem.

Normální platby

Tato technologie také představuje možnost běžných plateb. Stripe a Paypal vytvořily díky umožnění elektronických plateb hodnotu v řádu miliard dolarů.

Tyto služby jsou ale stále příliš složité a stále neumožňují skutečnou mezinárodní interoperabilitu mezi účastníky. Vyžadují také předání citlivých informací a osobních údajů k jejich používání.

Krypto peněženky, jako jsou MetaMask a Torus, umožňují integrovat snadné, anonymní a bezpečné mezinárodní platby a transakce do aplikací webu 3.0.

Sítě jako je Solana nabízí vysokorychlostní transakce a transakční náklady ve výši malého zlomku haléřů. Na rozdíl od současného finančního systému nemusí uživatelé při interakci se sítí a jejím využíváním podstupovat tradiční kroky jako jsou ověření identity. Stačí, když si stáhnou a instalují softwarovou peněženku, a mohou začít posílat a přijímat platby bez jakéhokoli dohledu.

Nový způsob budování firem

Tokeny přinášejí také myšlenku tokenizace a realizace tokenové ekonomiky. 

Vezměme si například budování softwarové společnosti. Někdo přijde s nápadem, ale aby mohl začít budovat, potřebuje peníze.

Aby peníze získal, přijme rizikový kapitál a odevzdá procento společnosti. Tato investice okamžitě zavádí špatně nastavené pobídky, které v dlouhodobém horizontu nebudou v souladu s budováním nejlepšího uživatelského zážitku.

Navíc, pokud se společnost někdy stane úspěšnou, bude trvat velmi dlouho, než si kdokoli ze zúčastněných uvědomí jakoukoliv hodnotu, což často vede k letům práce bez skutečné návratnosti investic.

Představte si naopak, že je oznámen nový a zajímavý projekt, který řeší skutečný problém. Každý se může podílet na jeho budování nebo do něj investovat od prvního dne. Společnost oznámí uvolnění x tokenů a 10 % dá prvním stavitelům, 10 % dá na prodej veřejnosti a zbytek odloží na budoucí výplaty přispěvatelům a financování projektu.

Vlastníci tokenů mohou pomocí svých tokenů hlasovat o změnách projektu a lidé, kteří projekt pomáhali budovat, mohou po uvolnění tokenů část svých podílů prodat a tak vydělat peníze.

Lidé, kteří projektu věří, si mohou koupit a držet podíl, a lidé, kteří si myslí, že se projekt ubírá špatným směrem, mohou svou část podílu prodat.

Protože jsou všechna data v blockchainu zcela veřejná a otevřená, mají kupující naprostou transparentnost nad tím, co se děje. Což je v kontrastu s nákupem akcií v soukromých nebo centralizovaných podnicích, kde je mnoho věcí často zahaleno tajemstvím. 

Jedním z příkladů je aplikace Radicle (decentralizovaná alternativa GitHubu), která zúčastněným stranám umožňuje podílet se na projektu. Dalším je Gitcoin, který umožňuje vývojářům dostávat zaplaceno za řešení problémů open-source softwaru. Yearn umožňuje zúčastněným stranám podílet se na rozhodování a hlasování o návrzích. Mnoho dalších projektů vydalo tokeny jako způsob, jak umožnit vlastnictví, účast a správu. 

Uniswap, SuperRare, The Graph, Audius a nespočet dalších protokolů a projektů vydalo tokeny jako způsob, jak umožnit vlastnictví, účast a správu.

Osobní a citlivé informace 

U webu 3.0 funguje nakládání s osobními informacemi jinak, než jsme zvyklí dnes. Ve většině případů jsou identity ve webových aplikacích webu 3.0 vázány na adresu peněženky uživatele, který s aplikací komunikuje a pracuje.

Na rozdíl od autentizačních metod webu 2.0, jako je třeba e-mail + heslo (které téměř vždy vyžadují předání citlivých a osobních informací), jsou adresy peněženek zcela anonymní, pokud se tedy uživatel nerozhodne s nimi veřejně spojit svou vlastní identitu.

Pokud se uživatel rozhodne používat stejnou peněženku ve více dapps (decentralizované aplikace), je jeho identita také bezproblémově přenositelná napříč aplikacemi, což mu umožňuje časem budovat svou reputaci.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x