Proč obchodovat?

  • Protože mi nevadí riziko, resp. dokonce jej vyhledávám.
  • Protože se chci něco nového naučit.
  • Protože chci DOKONALE poznat sebe sama.
  • Protože chci pochopit, jak fungují trhy.
  • Protože chci vydělat peníze / dosáhnout finanční nezávislosti.

Proč neobchodovat?

  • Vadí mi riziko, resp. se veškerému riziku dokonce vyhýbám.
  • Míra rizika spojená s „HODLením“ (držením) je pro mě vskutku dostatečnou „horskou dráhou“.
  • 90% traderů ztratí 90% svého kapitálu během prvních 90 dní (a já mám milion důvodů domnívat se, že se do té elitní skupiny konzistentně profitabilních obchodníků nikdy nepropracuji).
  • Se již DOKONALE znám a vím, že nezvládnu ovládat své emoce.

Stručný obecný úvod k obchodování

Ještě než začnete uvažovat o tom, že se pustíte do obchodování s kryptoměnami, je důležité, abyste měli komplexní znalosti o příslušných aktivech a technologiích. 

Bitcoin (BTC) je půdou, ze které vyrostly tisíce dalších kryptoměn.

Je tedy užitečné nejprve porozumět tomuto základnímu aktivu, na kterém kryptoměnový průmysl vznikl. Úvod do Bitcoinu najdete v našem článku „Co je Bitcoin?„.

Pokud máte zájem věnovat se tomuto vysoce spekulativnímu a rizikovému způsobu akumulace hodnot, následující průvodce představuje naprosté základy obchodování s kryptoměnami, které vám pomohou zmapovat toto neznámé prostředí, přičemž se zabývá toliko naprostými základy – složkami obchodu, styly obchodování a úlohou technické a fundamentální analýzy při vytváření komplexní obchodní strategie.

Stejně jako u akcií a jiných finančních trhů může být obchodování s kryptoměnami složité, zahrnuje řadu složek a vyžaduje znalosti. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako první krypto-aktivum a z hlediska tržní kapitalizace a rozšíření zůstává největší kryptoměnou. V průběhu let však vzniklo celé odvětví dalších digitálních aktiv, s nimiž lze obchodovat za účelem zisku. Všechny ostatní kryptoměny, které nejsou BTC, se nazývají altcoiny, z nichž největší je Ethereum (ETH).

Existuje mnoho různých přístupů, pokud jde o způsob obchodování s kryptoměnami. K tomu, aby člověk mohl začít obchodovat s kryptoměnami, potřebuje nejprve odpovídající znalosti o tomto tématu. Rozhodující je také znát související rizika a zákony, které mohou platit v závislosti na regionu, ve kterém člověk působí, a podle toho by se měl rozhodovat. 

Upozornění: Následující text je pouze základním úvodem pro začátečníky, který jim pomůže lépe pochopit, jak obchodování funguje, a není zamýšlen jako průvodce krok za krokem slibující ziskovost. Obchodování na jakémkoli trhu je a vždy bude rizikovým podnikáním. Před interakcí nebo transakcí s jakýmkoli aktivem, technologií, podnikem nebo jednotlivcem vždy proveďte svůj vlastní průzkum.

Základy obchodování s kryptoměnami

Hodnotu bitcoinu určuje vteřinu po vteřině, den po dni trh, který nikdy nespí (BTC se obchoduje globálně 24/7/365). Jako autonomní digitální aktivum, jehož hodnotu určuje volný trh, představuje Bitcoin jedinečné výzvy týkající se volatility, kterým většina ostatních aktiv nečelí. Proto je důležité, aby nováčci měli určitou gramotnost o fungování trhů jak obecně, tak i specifik týkajících se právě kryptoaktiv, aby se na nich mohli bezpečně pohybovat, a to i s přestávkami, a aby ze své účasti na těchto trzích vytěžili co nejvíce.

Obchodování s bitcoiny může mít různý rozsah a složitost, od jednoduché transakce, jako je vyplacení peněz na fiat měnu, například americký dolar, až po využívání různých obchodních párů k ziskovému pohybu na trhu za účelem růstu vlastního investičního portfolia. S rostoucí velikostí a složitostí obchodu samozřejmě roste i obchodníkova expozice vůči riziku.

Nejprve si projděme několik základních pojmů.

Struktura obchodu

Obchod se skládá z kupujícího a prodávajícího. Protože obchod má dvě protichůdné strany – nákup a prodej – někdo určitě získá více než ten druhý. Obchodování je tedy ze své podstaty hra s nulovým součtem: Je tu vítěz a poražený. Základní znalosti o fungování trhů s kryptoměnami mohou pomoci minimalizovat potenciální ztrátu a optimalizovat potenciální zisk.

Když se kupující a prodávající dohodnou na ceně, obchod se provede (prostřednictvím burzy) a stanoví se tržní ocenění aktiva. Kupující mají většinou tendenci zadávat příkazy za nižší cenu než prodávající. Tím vznikají dvě strany knihy objednávek.

Když je celkový objem příkazů k nákupu vyšší než objem příkazů k prodeji, cena obvykle stoupá, protože je po daném aktivu větší poptávka. A naopak, když součet objemů prodejních objednávek překračuje objem těch nákupních, cena klesá. V mnoha burzovních rozhraních jsou nákupy a prodeje znázorněny různými barvami. To má obchodníkovi poskytnout rychlou informaci o stavu a dění na trhu v daném okamžiku.

Možná jste už slyšeli moudro, které se v obchodování běžně používá: „Nakupuj nízko, prodávej vysoko.“ V tomto rčení se lze obtížně orientovat, protože vysoké a nízké ceny mohou být relativní, ačkoli toto rčení poskytuje základní představu o motivaci kupujících a prodávajících na trhu.

Jednoduše řečeno, pokud chcete něco koupit, chcete utratit co nejmenší částku. Pokud chcete něco prodat, chcete na obchodu vydělat co nejvíce, tudíž ideálně prodat co možná nejvýše. Ačkoli je to obecně dobrá moudrost, kterou je třeba se řídit, je zde také další rozměr a tím je expozice „na dlouho“ (tzv. long) vs. „na krátko“ (tzv. short).

„Jít“ dané aktivum tzv. „long“ (z anglického „go long“ an asset) znamená nakoupit aktivum a vydělat na základě pohybu jeho ceny směrem nahoru. Naproti tomu jít tzv. „short“ nějaké aktivum v podstatě znamená prodat aktivum s úmyslem koupit ho zpět, až jeho cena klesne pod bod, ve kterém jste ho prodali, a vydělat tak na poklesu ceny. Toto ve své podstatě toliko opačné pořadí prodeje a nákupu, tzv. „Shortování“ je však o něco složitější než tento stručný a velice zjednodušený popis a zahrnuje prodej vypůjčených aktiv, která jsou později vrácena zpět.

Styly obchodování

Denní obchodování

Známé také jako „intradenní“ obchodování, denní obchodování zahrnuje vstupy do pozic i výstupy z pozic v rámci jednoho a toho samého dne.

Výhody

Nevýhody

Swingové obchodování

Swingoví obchodníci sledují krátkodobé až střednědobé trendy, které se typicky mohou pohybovat v rozmezí 1 až 30 dnů, někdy i déle.

Výhody

Nevýhody

Poziční obchodování

Známé také jako „trendové obchodování“, poziční obchodování zahrnuje nákup a držení aktiva po delší dobu.

Výhody

Nevýhody

Čtení trhů

Laikovi může „trh“ připadat jako složitý systém, kterému může rozumět jen odborník, ale pravdou je, že vše spočívá v tom, že lidé nakupují a prodávají. Souhrn aktivních nákupních a prodejních příkazů je obrazem trhu v daném okamžiku. Čtení trhu je průběžný proces rozpoznávání vzorců nebo trendů v čase, podle kterých se obchodník může rozhodnout jednat. Celkově existují dva tržní trendy: býčí a medvědí.

„Býčí“ trh nastává, když se zdá, že cena neustále roste. Tyto vzestupné cenové pohyby jsou také známé jako „pumpy“, protože příliv kupujících zvyšuje ceny. „Medvědí“ trh nastává, když se zdá, že cena trvale klesá. Tyto klesající cenové pohyby se také nazývají „výplachy“, protože masové výprodeje mají často za následek významný pokles cen.

Klesající vývoj cen/trend

Vzestupný vývoj cen/trend

Býčí a medvědí trendy mohou existovat také v rámci jiných větších protichůdných trendů, v závislosti na časovém horizontu, na který se díváte. Například malý medvědí trend se může vyskytovat v rámci širšího dlouhodobého býčího trendu. Obecně platí, že vzestupný trend vede k tomu, že cenová akce vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Klesající trend vytváří nižší maxima a nižší minima.

Další stav trhu nazývaný „konsolidace“ nastává, když se cena obchoduje do strany nebo v určitém rozsahu. Fáze konsolidace jsou obvykle snáze rozpoznatelné na vyšších časových rámcích (denní nebo týdenní grafy) a nastávají, když aktivum ochladne po prudkém vzestupném nebo sestupném trendu. Ke konsolidaci dochází také před obratem trendu nebo v době, kdy je poptávka utlumená a objemy obchodů jsou nízké. Ceny se během tohoto stavu trhu v podstatě obchodují v určitém cenovém rozmezí.

Vývoj cen v konsolidaci / boční trend

Technická analýza

Technická analýza (TA) je metoda analýzy minulých tržních dat, především cen a objemů, s cílem předpovědět cenovou akci. Přestože existuje celá řada různě složitých ukazatelů TA, které může obchodník použít k analýze trhu, zde jsou uvedeny některé základní nástroje na makro- a mikroúrovni.

Struktura trhu a cykly

Stejně jako mohou obchodníci rozpoznat vzorce v rámci hodin, dnů a měsíců, mohou také najít vzorce v průběhu let kolísajících cen. Trh má základní strukturu, díky níž je náchylný k určitému chování.

Cyklus lze rozdělit na čtyři hlavní části: akumulaci, zhodnocení, distribuci a pokles. Jak se trh pohybuje mezi těmito fázemi, obchodníci průběžně upravují své pozice konsolidací, ústupem nebo korekcí, jak považují za nutné.

Býk a medvěd jsou velmi odlišné bytosti a v rámci společných podmínek prostředí se chovají protichůdně. Je velmi důležité, aby obchodník věděl nejen to, pod kterou roli spadá, ale také to, která z nich na trhu aktuálně dominuje.

Technická analýza je nezbytná nejen k tomu, aby člověk mohl v rámci tohoto neustále se měnícího trhu zaujmout pozici, ale také k tomu, aby se mohl aktivně orientovat v přílivech a odlivech, ke kterým dochází.

Sleduj „velrybu“ 

Pohyby cen jsou z velké části řízeny „velrybami“ – jednotlivci nebo skupinami, které disponují velkými finančními prostředky, s nimiž mohou obchodovat. Některé velryby působí jako „tvůrci trhu“, kteří stanovují nabídky a poptávky na obou stranách trhu, aby pro dané aktivum vytvořili likviditu a zároveň dosáhli zisku. Velryby se vyskytují prakticky na všech trzích, od akcií a komodit přes dluhopisy až po kryptoměny. 

Obchodní strategie musí znát obchodní nástroje, které velryby upřednostňují, kupříkladu jejich preferované indikátory TA. Jednoduše řečeno, velryby mají tendenci vědět, co dělají. Předvídáním záměrů velryb může obchodník spolupracovat s těmito odbornými hybateli a dosahovat zisku pomocí vlastní strategie.

Psychologické cykly

V zoologické zahradě plné metafor lze snadno zapomenout, že za těmito obchody stojí – z velké části – skuteční lidé, kteří jako takoví podléhají emočnímu chování, jež může trh výrazně ovlivnit.

Tento aspekt trhu je znázorněn v klasickém grafu „Psychologie tržního cyklu“

Zatímco rámec býk/medvěd je užitečný, výše zobrazený psychologický cyklus poskytuje podrobnější spektrum tržních nálad. Ačkoli jedním z prvních pravidel obchodování je nechat emoce za dveřmi, síla skupinové mentality má tendenci se prosadit. Rallye od naděje k euforii je poháněna FOMO – strachem z promeškání – ze strany těch, jež na trhu doposud nezaujali žádnou pozici.

Orientace v údolí mezi euforií a samolibostí je klíčová pro načasování odchodu z trhu dříve, než se ho zmocní medvědi a lidé začnou v panice prodávat. Zde je důležité zohlednit změnu ceny za vysokých objemů, která může naznačovat celkové momentum trhu. Filozofie „nakupovat nízko“ je zcela zřejmá vzhledem k tomu, že nejlepší čas k akumulaci v rámci tržního cyklu je během deprese následující po drastickém poklesu ceny. Čím větší riziko, tím větší odměna

Výzvou pro seriózní obchodníky je nenechat emoce diktovat jejich obchodní strategii v záplavě horkých názorů a analýz médií, chatů nebo takzvaných influencerů. Tyto trhy jsou velmi náchylné k manipulaci ze strany velryb a těch, kteří mohou puls trhu ovlivnit. Poctivě si plňte domácí úkoly a ve svých krocích buďte rozhodní.

Základní nástroje 

Schopnost odhalit vzorce a cykly na trhu je zásadní pro to, abyste měli jasno z makro pohledu. Vědět, kde se nacházíte ve vztahu k celku, je prvořadé. Chcete být zkušeným surfařem, který alespoň tuší, kdy přijde dokonalá vlna, místo abyste bez zájmu pádlovali ve vodách a doufali, že se stane něco velkého.

Pro určení vaší skutečné strategie je však zásadní i mikro perspektiva. Přestože existuje obrovské množství indikátorů TA, projdeme si pouze ty nejzákladnější.

Support a Rezistence

Snad dva z nejpoužívanějších indikátorů TA, pojmy „support“ a „rezistence„, se vztahují k cenovým bariérám, které mají tendenci se na trhu vytvářet a „brání“ ceně jít příliš daleko určitým směrem.

Support je cenová úroveň, kde má klesající trend tendenci se zastavit v důsledku přílivu poptávky. Když ceny klesají, obchodníci mají tendenci nakupovat nízko, čímž se vytváří linie podpory.

Naopak rezistence je cenová úroveň, kde má vzestupný trend tendenci se zastavit v důsledku přílivu nabídky způsobující výprodej.

Mnoho obchodníků používá úrovně supportu a rezistence k sázení na směr vývoje ceny a přizpůsobuje se jim za běhu, když cenová úroveň prorazí horní nebo dolní hranici. Jakmile obchodníci identifikují spodní a horní hranici, vznikne tak zóna aktivity, ve které mohou obchodníci vstupovat do pozic nebo z nich vystupovat. Obvyklým postupem je nákup u dna a prodej u stropu.

Pokud cena jednu z těchto bariér překoná, poskytuje to informaci o celkovém tržním sentimentu. Jedná se o průběžný proces, protože nové úrovně supportu a rezistence mají tendenci vznikat zejména při vzniku nových trendů.

Trendové linie

Zatímco výše uvedené statické bariéry supportu a rezistence jsou běžnými nástroji, které obchodníci používají, cena má tendenci se vyvíjet směrem nahoru nebo dolů a bariéry se v průběhu času posouvají. Sled úrovní podpory a odporu může naznačovat větší trend na trhu, který je reprezentován trendovou linií.

Když trh směřuje vzhůru, začnou se vytvářet úrovně rezistence, vývoj ceny se zpomalí a cena se stáhne zpět k trendové linii. Obchodníci věnují zvýšenou pozornost úrovním podpory vzestupné trendové čáry, protože označují oblast, která pomáhá zabránit tomu, aby cena klesla výrazně níže. Stejně tak na trhu s klesajícím trendem budou obchodníci sledovat posloupnost klesajících vrcholů, aby je spojili dohromady v trendovou linii. 

Základním prvkem je historie trhu. Síla jakýchkoli úrovní supportu nebo rezistence a z nich vyplývajících trendových linií se s jejich opakovanou interakcí s cenou v průběhu času snižuje. Proto obchodníci tyto překážky zaznamenávají, aby je mohli zanést do své aktuální obchodní strategie.

Kulatá čísla

Jedním z vlivů na úrovně supportu/rezistence je fixace na kulatá čísla cenových úrovní ze strany nezkušených nebo institucionálních investorů. Když se velké množství obchodů soustředí kolem pěkného kulatého čísla – jako se to obecně děje u Bitcoinu pokaždé, když se jeho cena přiblíží k číslu, které je rovnoměrně dělitelné například 10 000 USD – může být pro cenu obtížné tento bod překonat, čímž vzniká rezistence.

Tento častý výskyt svědčí o tom, že lidští obchodníci jsou snadno ovlivnitelní svými emocemi a mají tendenci uchylovat se ke zkratkám. Jistě i v případě Bitcoinu platí, že pokud je dosaženo určitého cenového bodu, má to tendenci vyvolat nadšený výbuch tržního vývoje a očekávání. 

 

Klouzavé průměry

Díky historii trhu s úrovněmi supportu/rezistence a z nich plynoucími klesajícími/vzestupnými trendovými čarami obchodníci často tato data vyhlazují a vytvářejí tak jediné vizuální znázornění linie zvané „klouzavý průměr“.

Klouzavý průměr pěkně sleduje spodní úrovně podpory vzestupného trendu spolu s vrcholy rezistence v průběhu klesajícího trendu. Při analýze s ohledem na objem obchodování poskytuje klouzavý průměr užitečný ukazatel krátkodobého momenta.

Vzorce v grafech

Existují různé způsoby, jak vykreslit graf trhu a najít v něm vzory. Jedním z nejběžnějších vizuálních znázornění tržní cenové akce je „svíčka“. Tyto svíčkové obrazce představují pro obchodníky jakýsi vizuální jazyk, který jim umožňuje předvídat možné trendy.

Svíčkové grafy vznikly v Japonsku v roce 1700 jako metoda vyhodnocování způsobu, jakým emoce obchodníků působí na cenové dění jako silný vliv nad rámec prosté ekonomie nabídky a poptávky. Tato vizualizace trhu patří mezi obchodníky k nejoblíbenějším, protože dokáže obsáhnout více informací než jednodušší čárové nebo sloupcové grafy. Svíčkový graf obsahuje čtyři cenové body: otevření, zavření, maximum a minimum.

Svíčky se jim říká kvůli jejich obdélníkovému tvaru a čarám nad a/nebo pod nimi, které připomínají knot. Široká část svíčky je místem, kde se cena buď otevřela, nebo zavřela, v závislosti na její barvě. Knoty představují cenové rozpětí, ve kterém se aktivum obchodovalo v období, které daná svíčka zachycuje. Svíčky mohou zahrnovat různé časové úseky, od jedné minuty, přes hodinu, několik hodin, den, či měsíc až po celý kvartál i déle, a v závislosti na zvoleném časovém úseku vykazují různé vzorce.

Fundamentální analýza

Jak tedy určit potenciál konkrétního kryptoaktivního aktiva nad rámec nebo dokonce před jeho chováním na trhu?

Zatímco technická analýza zahrnuje studium tržních dat s cílem určit svou obchodní strategii, fundamentální analýza je studium podkladového odvětví, technologie nebo aktiv, které tvoří určitý trh. V případě kryptoměn se obchodní portfolio bude pravděpodobně skládat z bitcoinů a altcoinů.

Jak zjistit, zda je aktivum založeno na zdravých základech, a ne na humbuku, přehnané technologii, nebo ještě hůře – na ničem? Při fundamentální analýze nových aktiv je třeba zvážit několik faktorů:

1. Vývojáři

Před investicí do aktiva je nezbytné posoudit integritu a schopnosti tvůrců, kteří za ním stojí. Jaká je jejich historie? Jaké softwarové podniky uvedli na trh v minulosti? Jak aktivní jsou ve vývoji podkladového protokolu tokenu? Vzhledem k tomu, že mnoho projektů je open-source, je možné tuto aktivitu přímo sledovat prostřednictvím platforem pro společné repozitáře kódu, jako je GitHub.

2. Komunita

Komunita je pro kryptoměnové projekty zásadní. Kombinace uživatelů, držitelů tokenů a nadšenců vytváří velkou část hnací síly těchto aktiv a jejich základních technologií. Koneckonců, v každé nové technologii je vždy přítomen sociální prvek. Protože je však v sázce spousta peněz – a s častou přítomností neprofesionálních drobných investorů – je tento prostor často předmětem toxicity a bojujících frakcí. Proto je zdravá a transparentní diskuse v rámci komunity vítána.

3. Technické specifikace

Nezaměňovat s technickou analýzou trhu, mezi základní technické specifikace kryptoaktiv patří volba algoritmu sítě (jakým způsobem udržuje bezpečnost, provozuschopnost a konsensus) a vlastnosti emise, jako je čas bloku, maximální nabídka tokenů a distribuční plán. Pečlivým posouzením zásobníku protokolu kryptoměnové sítě spolu s měnovou politikou prosazovanou protokolem může obchodník určit, zda tyto vlastnosti podporují potenciální investici.

4. Inovace

Ačkoli zamýšleným případem použití bitcoinu při jeho uvedení na trh byly elektronické peníze, vývojáři a podnikatelé nejenže objevili nové případy použití bitcoinového blockchainu, ale také navrhli zcela nové protokoly, které umožňují širší škálu aplikací.

5. Likvidita (a velryby)

Likvidita je pro zdravý trh zásadní. Existují renomované burzy, které podporují konkrétní kryptoaktivum? Pokud ano, jaké obchodní páry existují? 

Existuje zdravý objem obchodů/transakcí? Jsou na trhu přítomny velké zainteresované strany, a pokud ano, jaký je dopad jejich obchodních vzorců?

Vytváření likvidity však vyžaduje čas, protože nový inovativní protokol může být v provozu, ale nemusí mít okamžitý přístup k likviditě. Takové investice jsou rizikové. Pokud jsou objemy nízké a je k dispozici jen málo obchodních párů nebo žádné, v podstatě sázíte na to, že se kolem projektu nakonec vytvoří zdravý trh.

6. Značka a marketing

Většina kryptoměnových sítí nemá ústřední postavu nebo společnost, která by usnadňovala budování značky a marketing kolem jejich technologie, což má za následek, že budování značky může postrádat ucelený plán nebo směr.

To neznamená, že bychom chtěli podceňovat branding a marketing, které z protokolu časem vyplynou; ve skutečnosti může srovnávací analýza marketingového úsilí hlavních vývojářů, korporací, nadací a členů komunity poskytnout podrobný přehled o tom, jak určití hráči komunikují hodnotové nabídky masám.

7. Infrastruktura

Tuto kvalitu lze chápat jako projev technických specifikací projektu. Navzdory tomu, co se píše v tzv. „whitepaperech“ nebo prezentuje na konferencích, jaký je skutečný fyzický projev daného protokolu?

Stojí za to zmapovat zúčastněné strany: vývojáře, validátory bloků, obchodníky/společnosti a uživatele. Kromě toho je zásadní pochopit, kdo jsou správci sítě, jaká je jejich úloha při zabezpečení sítě (těžba, validace) a jak je mezi tyto zúčastněné strany rozdělena moc.

On-Chain analýza

Vzhledem k tomu, že všechny kryptoměny fungují na základní úrovni na technologii blockchain, vznikl nový typ analýzy (on-chain), který se opírá o data z blockchainů.

Díky sledování trendů nabídky a poptávky, četnosti transakcí, transakčních nákladů a míry, s jakou investoři kryptoměnu drží a prodávají, jsou analytici schopni provádět přesná kvalitativní a kvantitativní pozorování o síle blockchainové sítě kryptoměny a její cenové dynamice na různých trzích.

Údaje z blockchainů také poskytují cenný vhled do psychologie investorů, protože analytici jsou schopni sladit různé makroekonomické a mikroekonomické události s akcemi investorů, které jsou neměnně zaznamenány v blockchainu.

Analytici hledají vzorce a anomálie v chování při nákupu, prodeji a držení v korelaci s tržními vzestupy, výprodeji, regulačními událostmi a dalšími událostmi zaměřenými na síť, aby mohli předpovídat potenciální budoucí cenové pohyby a reakce investorů na nadcházející události, jako jsou aktualizace sítě, zastavení nabídky mincí a akce probíhající na tradičních finančních trzích.

Obchodování je rizikové

Zdaleka nejdůležitějším aspektem obchodování je především řízení rizik. Před vstupem do obchodu je důležité vědět, kolik jste ochotni na daném obchodu ztratit, pokud dopadne ve váš neprospěch. To může vycházet z řady faktorů, například z vašeho obchodního kapitálu. Například člověk může chtít riskovat ztrátu pouze 1 % svého celkového obchodního kapitálu, a to buď celkově, nebo na jeden obchod.

Obchodování je zkrátka samo o sobě rizikové. Je téměř nemožné s jistotou předpovědět jakoukoli budoucí aktivitu na trhu. Nakonec je důležité činit vlastní rozhodnutí na základě dostupných informací a vlastního úsudku a také se ujistit, že jste řádně vzdělaní.

Obchodní strategie se navíc mohou u jednotlivých osob značně lišit, a to na základě preferencí, osobnosti, obchodního kapitálu, tolerance k riziku atd. Obchodování s sebou nese značnou odpovědnost. Každý, kdo chce obchodovat, musí před rozhodnutím obchodovat zhodnotit svou osobní situaci.

0 0 hlasů
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře
0
Napište nám váš názor, okomentujte článek.x